Manažer uherskohradišťské charity Dalibor Jirásek: výtěžek Tříkrálové sbírky vždy smysluplně využijeme ku prospěchu potřebných

Foto: FB Charita Uherské Hradiště
UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Letošní Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Charita Uherské Hradiště, byla na Uherskohradišťsku rekordní. Ve všech 46 obcích se podařilo vybrat neuvěřitelných 3 307 642 korun. Jak budou vybrané prostředky využity, jsme se zeptali manažera uherskohradišťské charity Dalibora Jiráska.

Už před zahájením sbírky se vědělo, že bude letos část výnosu věnována na podporu Domácího hospicu Antonínek. Můžete prozradit, co bude konkrétně v hospicu podpořeno?

Náš multidisciplinární tým domácího hospice ve složení lékařů, zdravotních sester, sociálního pracovníka a dalších odborníků pracuje 24 hodin denně po celý rok. Působí přitom v celém okrese Uherské Hradiště. Pracovníci této služby najezdí za volantem aut více než 50 000 km ročně. Není proto jednoduché zajistit financování mzdových a provozních nákladů tohoto tak důležitého projektu. Zvláště pak s přihlédnutím k tomu, že je hospicová péče ze strany zdravotních pojišťoven stále podhodnocena. Potřebujeme ale také specializovanou zdravotní techniku, kterou u většiny nemocných, o něž pečujeme, používáme. Jedná se například o koncentrátory kyslíku, dávkovače léčiv, odsávačky, pulsní oxymetry, elektrická polohovací lůžka, antidekubitní pomůcky a řadu dalších věcí. Budeme se proto alespoň něco z této činnosti a pomůcek snažit zajistit a podpořit.

V tiskové zprávě zaznělo, že část peněz půjde i na podporu vozového parku. Co si pod tím máme představit?

K tomu, abychom mohli sloužit nemocným a různě hendikepovaným spoluobčanům, potřebujeme automobily. Vzhledem k tomu, že naše terénní sociální a zdravotní služby zajíždí do 48 obcí našeho regionu a patří svým rozsahem s více než tisícovkou klientů ročně mezi největší v republice, potřebují ke své práci nezbytně vozový park. Dnes musíme myslet také na ekologii. Možná to každý neví, ale některé naše pečovatelky používají ve velké míře jízdní kola. Vzhledem k přejezdům mezi obcemi to ale bez aut opravdu nejde. Proto chceme postupně přejít na elektromobilitu. Jsme rádi, že se nám podařilo získat dotaci z Evropské unie. Chceme proto našich deset nejstarších automobilů s větší spotřebou, a tím také s vyšším podílem na znečišťování prostředí, nahradit elektromobily, případně hybridy s emisním limitem 95 g CO2/km. Vzhledem k tomu, že tuto dotaci musíme spolufinancovat ve výši pěti procent z vlastních zdrojů, chceme k tomu využít část výtěžku Tříkrálové sbírky.

Stejně jako v minulých letech má také letošní sbírka pomoci během celého roku lidem, kteří se ne vlastní vinou ocitli v nouzi. Kdo na ni může dosáhnout?

Přímá pomoc je cílená na lidi, kteří se ocitli v nouzi či krizi, a není v jejich silách, aby tuto situaci sami vyřešili. Těmto lidem pomáháme překlenout toto náročné období mimo jiné finanční pomocí. Nejčastěji se jedná o osoby v sociální nouzi, která je spojená s dlouhodobou nezaměstnaností, nemocí či rozpadem manželství. Samotná pomoc může být různá, může proběhnout úhradou částky například dlužného nájmu či školného, můžeme koupit nutné vybavení do domácnosti, často je to také nákup potravin či školních potřeb.

Jsou nějaká pravidla pro poskytování přímé pomoci?

To je správná otázka. Základním pravidlem je, že naše pomoc musí situaci restartovat, kdy má konkrétní člověk snahu podílet se na zlepšení své nelehké situace. Není proto možné, že bychom například za někoho uhradili dlužnou částku za energie a dotyčný potom dál nebude platit a za půl roku přijde znovu pro finanční pomoc. Pomáháme proto lidem, kteří se svou situaci snaží dlouhodobě řešit s nějakou naší službou. Může to být například s Centrem svaté Sáry, které je zaměřené na rodiny či osamělé rodiče s dětmi.

Peněz se vybralo přece jen více, než se očekávalo. Máte ještě nějaké projekty, které byste z výtěžku mohli podpořit?

Od spočítání výsledků uběhla přece jen krátká doba, takže nebyl čas na nějaké velké plánování. Možná se ale vrátíme k některým požadavkům na vybavení našich domovů, které jsme nebyli zatím schopni realizovat. Dlouhodobě chystáme investiční projekt směřující k sestěhování terénních služeb do jednoho objektu. Zde potom bude určitě potřeba spolufinancování. V průběhu celého roku se ale může objevit cokoliv, co bude nutné řešit. Přece jen nabízíme více než dvacet služeb, takže dopředu člověk nikdy nemůže vědět, co se stane. Věřte, že ať získané prostředky využijeme na ten či onen záměr, vždy půjde o smysluplné využití k prospěchu potřebných a zajištění plynulého chodu našich služeb, které celoročně pomáhají nemocným či jakýmkoliv způsobem hendikepovaným lidem.

Autor: Lenka Fojtíková

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x