Městský úřad v Kloboukách mění svou strukturu

Foto: MěÚ Valašské Klobouky
VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Valašskokloboucký městský úřad zahájil rok 2021 reorganizací, která spočívá ve funkční úpravě vybraných odborů a přesunu některých vykonávaných agend. Z původních jedenácti je městský úřad nově členěn do osmi odborů, serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí města Lenka Zvonková.

Částečně se také změnilo jejich uspořádání v rámci tří sídelních budov na Masarykově náměstí.

„K reorganizaci městského úřadu jsme přistoupili v reakci na současnou krizi, která bude v nejbližších letech přinášet stále větší tlak na úspory ve veřejném sektoru. Úprava struktury a sestěhování odborů ušetří městu Valašské Klobouky až dva miliony korun ročně,“ zdůvodnil tajemník městského úřadu Karel Švach. První etapa stěhování se uskutečnila v prosinci, další přesuny pokračují v lednu.

Občané na městském úřadě nově najdou rozšířený stavební úřad, který v sobě zahrnuje i speciální úřady dopravní a vodoprávní a agendu zemědělského půdního fondu. Nový odbor dopravně-správní spojuje oddělení dopravy a oddělení matriky a evidence obyvatel. Odbor technicko-správní pak zahrnuje oddělení životního prostředí, školství a památkové péče, oddělení živnostenského úřadu, oddělení informatiky a sběrný dvůr.

Odbor kanceláře úřadu a komunikace s veřejností sdružuje podatelnu a turistické informační centrum, které nově přičleňuje z příspěvkové organizace města pod organizační strukturu úřadu. U odboru vnitřních věcí dochází k přejmenování na odbor majetku a krizového řízení. Odbor investic a strategického rozvoje, odbor sociálních věcí a odbor finanční zůstávají beze změn.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x