Muzeum si připomíná 184. výročí od narození národopisce Františka Bartoše

Foto: MJVM
ZLÍN - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně si v těchto dnech připomíná výročí narození významné zlínské osobnosti Františka Bartoše. Dne 16. března uplynulo již 184 let od narození tohoto slavného mladcovského rodáka, jehož význam v oblasti kulturního a společenského života Moravy druhé poloviny 19. století přesahuje rámec zlínského regionu, serveru Zlin.cz to uvedla vedoucí obchodního oddělení zlínského muzea Silvie Lečíková.

František Bartoš byl vynikající pedagog, jazykovědec, národopisec a sběratel lidové slovesnosti, který svým mnohostranným dílem významně ovlivňoval rozvoj národního života na Moravě. Patřil k předním představitelům moravské vlastenecky orientované generace druhé poloviny 19. století, která svou činností přispěla k rozkvětu českého jazyka na Moravě.

Snaha o upevnění a rozvoj národního uvědomění, kultury a vzdělání provázelo veškerou Bartošovu činnost. „Kladl si za cíl poznat moravský lid a mizející jevy starého způsobu života na vesnici, vysvětlit je, ukázat na jejich původ a na to, v čem tkví jejich českost. Toto úsilí mu bylo hybnou silou k sepsání tak obsáhlého díla, že vydá za činnost několika ústavů. Za svůj život napsal přes dvě stovky příspěvků a na čtyři desítky publikací. Díky jeho sběratelskému úsilí a plodné literární činnosti se podařilo zachránit bohatý materiál popisující tradiční jevy lidové kultury na Moravě před zapomenutím,“ konstatovala etnografka muzea Jana Koštuříková. Dílo Františka Bartoše se tak stalo a do dnešních dnů zůstává neocenitelným zdrojem podnětů pro práci všech, kteří se zabývají poznáním lidové kultury a usilují o její zachování a rozvoj.

O jeho odkaz pečuje Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V prostorách muzea se nachází i moderně koncipovaná expozice věnovaná jeho osobě. Každoročně ožívá tematicky laděnými akcemi pro veřejnost prezentující jeho ojedinělý lidopisný materiál vztahující se k našemu regionu.

Muzeum se rozhodlo připomenout Bartošovo nezapomenutelné dílo poněkud netradičním způsobem. „Prostřednictvím interaktivní prezentace nabízíme neotřelý pohled na jeho práci, který jistě zaujme a pobaví. Interaktivní obrázky vycházejí z pohlednic zachycujících Františka Bartoše při výzkumu, které výtvarně ztvárnili žáci ZUŠ Zlín v rámci projektu Pocta Františku Bartošovi 2016–2017,“ upřesnila Košuříková.

K výročí Bartošova narození nabízí oddělení muzejní pedagogiky každoročně školám vzdělávací program, jehož obsah je volně začleněn do interaktivní prezentace. Funkční je i web www.frantisekbartos.cz.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x