Na obědy pro děti z rodin v hmotné nouzi dá kraj přes milion korun

Kraj přispěje na Obědy do škol více než milionem korun. Foto: Jiří Balát
ZLÍN – Zlínský kraj bude pokračovat v projektu Obědy do škol i v letošním roce. Částka převyšující jeden milion korun zajistí teplou stravu 176 dětem, jejichž rodiny se potýkají s napjatým domácím rozpočtem.

Obědy do škol je projekt zacílený na děti ve věku od 3 do 15 let navštěvující základní nebo mateřskou školu či víceleté gymnázium, jejichž rodiny se nachází v hmotné nouzi. Ve Zlínském kraji se podpora týká 176 dětí z 31 základních a mateřských škol. Celková výše dotace v letošním školním roce činí 1 099 182 korun.

Obědy ve školách budou proplaceny dětem, jejichž rodiče doložili na úřadu práce, že splňují podmínky pro zařazení do projektu. Někomu se proplacení oběda může zdát jako banalita, ale i tenhle krok může přispět ke zlepšení zdravotního stavu dětí z rodin v hmotné nouzi a může být přínosný i pro zvýšení školní docházky u dětí, které to na startu mají těžší,“ řekla krajská radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová.

Dětem, jejichž rodiče splňují podmínky pro zařazení do projektu, bude vydávána strava v zařízeních školního stravování, přičemž škola bude hlídat plnění podmínky docházky a konzumace v průběhu školního roku.

Na základě spolupráce Krajského úřadu Zlínského kraje, Úřadu práce a školských zařízení bylo identifikováno v hmotné nouzi 176 dětí. Konkrétně jde o 47 dětí ve věku 7-10 let, 69 dětí ve věku 11-14 let, 10 dětí nad 15 let, 39 dětí do 6 let z MŠ a 11 dětí od 7 let v MŠ. Většina dětí pochází ze škol umístěných ve městech.

--> --> --> --> -->