Na obnovu sídliště v Luční ulici se kloboucká radnice pokusí získat dotaci

Vizualizace centrálního hřiště na sídlišti Luční (Foto: MěÚ Valašské Klobouky)
VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Příprava revitalizace sídliště v ulici Luční ve Valašských Kloboukách postoupila o další krok. Město má vypracovanou projektovou dokumentaci na první etapu obnovy veřejného prostranství, získalo k ní stavební povolení a podalo žádost o dotaci z programu vyhlášeného Státním fondem podpory investic, serveru Zlin.cz to sdělila mluvčí města Lenka Zvonková.

Celkové náklady této fáze dosáhnou 17,5 milionu korun. Zastupitelstvo města na jednání schválilo, že v případě úspěšné žádosti o dotaci by bylo možné projekt dofinancovat z městského rozpočtu částkou 11,5 milionu.

„Revitalizace sídliště v ulici Luční je v našem městě jednou z priorit, které si dlouhodobě žádají efektivní řešení. Několikaleté úsilí o nalezení nejvhodnější podoby zahrnovalo řadu veřejných projednání urbanistických studií a jednání s občany na veřejných fórech. Dokončení projektové dokumentace na první část obnovy a žádost o dotaci je proto důležitým krokem. Jestliže z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích získáme finanční podporu, budeme jednat o zařazení investice k realizaci v co nejbližším časovém horizontu,“ řekla Eliška Olšáková, starostka města.

První etapa revitalizace se týká nového centrálního hřiště v proluce mezi bytovými domy č. p. 906 a 907. „Navrženo je atraktivní dětské hřiště v kombinaci s odpočinkovou a pobytovou plochou. Díky mírně svažitému terénu zde mohou vzniknout tři výškové úrovně, které budou navzájem propojeny schodištěm, sedacími schody nebo skluzavkou. Prostor plánuje moderní herní prvky pro děti různých věkových kategorií i mobiliář pro pobyt rodičů a dalších návštěvníků,“ přiblížila Eliška Olšáková.

Dětskému hřišti by měla dominovat věž s vyhlídkou, skluzavkami a tobogánem. Plánuje se také kolotoč, trampolína, interaktivní stěna, různé lavice a sedací bloky, pískoviště i fitness prvky. Jednotlivé výškové úrovně hřiště budou provázány lezeckou plošinou, lanovou sítí či skluzavkou. Povrch herních ploch je navržen z měkké pryže.

Jedna ze zón by měla sloužit jako pobytová plocha k relaxaci s výhledem na panorama Bílých Karpat. Zamýšlena je zde proto prostorná sedací sestava s deštníky, stolkem a lehátky. Stavba centrálního hřiště samozřejmě počítá s územní rezervou pro výhledově plánovanou dostavbu objektu občanské vybavenosti a rovněž pro stávající prodejnu potravin.

Další součást projektu je věnována infrastruktuře. Dnešní chodník mezi areálem základní školy a sídlištěm by měl být nahrazen stezkou pro pěší a cyklisty. Ta by vedla od spodního parkoviště až k napojení na ulici Kopec a v lokalitě sídliště by tvořila okruh. Parkoviště pod bytovým domem č. p. 895 při příjezdu na sídliště by mělo získat nový povrch i napojovací komunikaci. Jeho kapacita by se úpravami zvýšila o devět parkovacích stání na celkových 21 míst. Projekt dále zahrnuje nové veřejné osvětlení a sadové a zahradnické úpravy celého prostranství.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x