Problém jménem abraze. Východní břeh Štěrkoviště musí projít výraznou proměnou

Ilustrační foto (Město Otrokovice)
OTROKOVICE – Rekreační oblast Štěrkoviště projde od poloviny letošního listopadu výraznými změnami, které mají za cíl stabilizaci území. Dochází zde totiž k abrazi, kvůli níž břeh ustupuje, mění se jeho tvar a nádrž se zanáší splaveninami.

Před několika lety bylo provedeno opevnění jižního a západního břehu Štěrkoviště, kde se výrazně projevovala abraze, tedy proces, který má za následek porušení a přetváření břehu vodní nádrže. Důsledkem abraze je pak ustupující břeh, změna jeho tvaru a zanášení vodní nádrže splaveninami.

Situace na východním břehu Štěrkoviště si žádá opatření, která zajistí stabilizaci situace. Na řadě míst se vodní hladina dostala velmi blízko k hranici pozemků přilehlých zahrádek i areálu rybářů. Pokud by se situace neřešila, mohlo by dojít k dalšímu zhoršení stavu,“ vysvětlila starostka Otrokovic Hana Večerková.

Opevnění východního břehu Štěrkoviště bude provedeno v místech od areálu rybářů po táborovou základnu DDM Sluníčko. „První etapa prací může na neznalé pozorovatele působit, že příliš zasahujeme do okolní krajiny a ničíme zeleň. V této fázi je to ale nutné a po dokončení celé realizace zeleně dokonce přibude,“ pokračovala Večerková.

V listopadu proběhne kácení stromů, které jsou v bezprostřední blízkosti vodní hladiny a brání potřebným úpravám. Poté nastoupí technika, která břeh zpevní lomovým kamenem. Opevnění bude sahat nad úroveň provozní hladiny. Navazující břeh bude vysvahován a zatravněn. „V takto upraveném území bude provedena výstavba mlatového chodníku. Ten naváže na stávající cesty a umožní pohodlný průchod kolem celého Štěrkoviště,“ popsala Hana Večerková.

V rámci toho by měly být přímo do břehů zasazeny vrbové řízky, které jsou nenahraditelným prvkem u vodních ploch právě pro svou vysokou schopnost vegetačního rozmnožování, rychlý růst a účinnou ochranu půdního povrchu. Kolem vody tak brzy vznikne útočiště pro různé druhy živočichů. Další dřeviny a keře pak budou vysázeny kolem mlatové cesty,“ doplnila starostka.

Rekreační oblast Štěrkoviště je využívána po celý rok a lidé sem s oblibou chodí na procházky. I s ohledem na tento fakt jsou veškeré práce směřovány mimo hlavní sezonu. „Začít by se mělo v půlce listopadu, aby se hlavní práce stihly dokončit do dubna a poté mohla proběhnout výsadba zeleně. Vše by mělo být hotovo v červnu. Hlavní letní sezóna by tak neměla být omezena,“ zdůraznila otrokovická starostka.

Náklady na zpevnění břehů jsou ve výši 6,5 milionů korun. S financování projektu se Otrokovice obrátí na Zlínský kraj, jehož dotace by mohla pokrýt až 50 % nákladů.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x