Nejstarší budovu Baťovy univerzity srovnají se zemí

Fakulta technologická ve Zlíně. Foto: UTB
ZLÍN – Nejstarší budova Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ve které sídlí Fakulta technologická, je už ve velmi špatném technickém stavu, a v říjnu proto dojde k jejímu úplnému zbourání. Na stejném místě se pak do čtyř let postaví nová, moderní budova odpovídající dnešním standardům.

Budova, kde Fakulta technologická sídlí, pochází z roku 1932. Její technický stav je po devadesáti letech intenzivního využívání za hranicí životnosti. Univerzita si proto nechala vypracovat odborný posudek, který provedli experti z Kloknerova ústavu. Ti po vyhodnocení všech technických průzkumů a posudků statického stavu budovy jednoznačně doporučili její demolici a vystavění budovy nové.

Zásadním problémem je statika budovy. Konkrétně železobetonový nosný systém, jehož pevnost je tak nízká, že jej nelze ani považovat za železobeton a nelze jej podle současně platných norem vůbec posuzovat,“ popisuje současný stav kvestor UTB Alexander Černý.

Z doporučení Kloknerova ústavu také vyplynulo, že rekonstrukce budovy by byla technicky náročná a krajně nehospodárná. „Proto jsme se rozhodli budovu po více než 50 letech definitivně opustit,“ doplňuje Alexander Černý.

Na fakultě studuje přibližně 1700 studentů a pracuje kolem 180 zaměstnanců. V budově, kterou bylo nutné vystěhovat, se nacházelo na 30 laboratoří, 10 seminárních místností a 2 velké posluchárny.

Bylo potřeba přestěhovat plochu o rozloze kolem 7500 m2, což zhruba odpovídá rozloze jednoho fotbalového hřiště, přičemž to pomyslné hřiště bylo plné laboratoří, učeben, kanceláří, tedy laboratorních přístrojů a vybavení, nábytku a spousty dalších věcí,“ popisuje mluvčí zlínské univerzity Petra Svěráková.

Před vlastním zahájením demolice musela univerzita získat povolení od památkářů a splnit další nezbytné legislativní kroky, což se podařilo. Demoliční práce na objektu tak začnou během letošního října. Zároveň bude vyhlášena soutěž o návrh nejvhodnějšího architektonického řešení novostavby.

Na straně jedné nás to přeci jen trošičku mrzí, přeci jen mluvíme o budově, kterou svého času pravděpodobně navštěvoval i Jan Antonín Baťa a kde naše fakulta strávila více než 50 krásných let. Zároveň se ale velmi těšíme. Nová budova nabídne nové možnosti, a my tak budeme moci posunout úroveň vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně zase o kus dál,“ říká děkan Fakulty technologické Roman Čermák.

Demolice, následná výstavba a vybavení nové budovy si vyžádá investici ve výši přibližně 540 milionů korun. Otvírat by se měla v září roku 2025.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x