Netřídíte? Může se stát, že vám nevyvezou popelnici

Foto: zlin.cz
ZLÍN – Nepatříte zrovna k horlivým fanouškům recyklace? Tak to byste mohli být jednoho dne nemile překvapení. Nemuseli by vám totiž vyvézt popelnici...

S novým přísnějším zákonem o odpadech, který vešel v platnost na začátku letošního roku, je nutné klást důraz na důslednější třídění odpadů. Přestože do černých nádob na směsný komunální odpad má být vhazováno jen to, co není možné vytřídit, realita bývá často jiná.„Nesplňujeme zatím očekávané procento, a proto bohužel nezbývá nic jiného, než řešit to tím způsobem, že technické služby nebudou moci velké nádoby s velkým množstvím nevytříděného odpadu svážet. Když například v kontejnerech na komunální odpad bude stavební suť, tak ten kontejner nevyvezou a majitel nemovitosti si bude muset vývoz zabezpečit sám,“ uvedla vedoucí Odboru životního prostředí Vladimíra Pavlovová.

Na skládce Suchý důl ve Zlíně končí i cenné suroviny, které by se vytříděním daly ještě využít. Ať už se jedná o papír, plast, sklo, kovy nebo bioodpad. Bohužel na nápravu přímo na skládce je už pozdě.


„Ze zákona o odpadech je povinnost každého občana třídit. My se lidi snažíme k třídění vést prostřednictvím osvěty, začínáme už u dětí v mateřských a základních školách. Mladí lidé jsou ale vcelku uvědomělí a snaží se žít ekologicky a snaží se odpady třídit,“ dodala Vladimíra Pavlovová.

Někteří lidé dokonce poctivě slévají jedlé tuky a oleje, které v PET láhvi vhazují do speciálního kontejneru. Ty jsou rozmístěny na různých místech. Na internetových stránkách města Zlín najdete potřebné informace o jejich umístění.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x