Nový dopravní terminál i parkovací dům. Ve Vsetíně začíná očekávaná rekonstrukce vlakového nádraží za 2,5 miliardy

Očekávaná rekonstrukce vlakového nádraží ve Vsetíně začíná. Foto: wikipedia.org
VSETÍN – Dlouho očekávaná rekonstrukce vsetínského vlakového nádraží je na spadnutí. Během ní vznikne moderní dopravní terminál pro cestující vlakové i autobusové dopravy nebo třeba parkovací dům s kapacitou 310 stání. Správa železnic do realizace plánuje v průběhu tří let investovat 2,5 miliardy korun.

Na koordinaci investičních záměrů souvisejících s rekonstrukcí vlakového nádraží pracuje vedení Vsetína se všemi partnery už řadu let. „Máme za sebou obrovskou spoustu překážek, které se podařilo překonat, ale je jasné, že přijdou i další. To s sebou ovšem realizace velkých a na sebe navazujících investičních akcí vždy přináší. Pevně však věřím, že vše zvládneme a Vsetín se ve finále bude pyšnit moderním centrem s propracovanou dopravní infrastrukturou,“ konstatoval starosta Vsetína Jiří Růžička.

Samotnou rekonstrukci vsetínské železniční stanice, která v těchto dnech začíná, provede sdružení tvořené společnostmi OHL ŽS, STRABAG Rail a AŽD.

Změnou konfigurace kolejiště dojde k náhradě nevyhovujících úrovňových nástupišť v oblouku novými, která budou mít nástupní hranu v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí a bezbariérový přístup. Stávající výpravní budovu nahradí nový dopravní terminál. Ten bude sloužit pro potřeby cestujících vlakové i autobusové dopravy a pro zajištění provozního zázemí železniční stanice,“ přiblížila mluvčí Správy železnic Nela Friebová s tím, že terminál bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, které bude komunikačně propojeno s navazujícím podchodem.

Hlavní čekací plochy pro cestující budou umístěny v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny. V nejvyšším podlaží nad pokladnami vznikne zázemí pro zaměstnance včetně šaten. V suterénu objektu pak budou umístěny technologické místnosti a hygienické zařízení pro cestující. Prostory budou propojeny otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory,“ doplnila Friebová.

Ve spolupráci Správy železnic a města dojde v sousedství dopravního terminálu k výstavbě parkovacího domu s kapacitou 310 stání, který poslouží potřebám cestujících a zároveň bude řešit současný nedostatek parkovacích ploch v centru Vsetína.

V rámci stavby budou zřízeny také dva podchody. Jeden nahradí stávající železniční přechod ve Štěpánské ulici a přejezd v ulici U Křivačkárny, které budou zrušeny. Druhý z podchodů povede nejen na nová nástupiště, ale současně zajistí i propojení centra města s místní částí Na Lapači.

--> --> --> --> -->