Obědy do škol pomohou dětem v hmotné nouzi

Obědy do škol pomohou dětem v hmotné nouzi. Foto: Zlínský kraj
ZLÍNSKÝ KRAJ – Také v příštím školním roce pomůže dětem ze sociálně slabších rodin projekt Obědy do škol. Ten zajistí teplé stravování pro 176 dětí ze základních a mateřských škol Zlínského kraje.

Rada Zlínského kraje schválila pro školní rok 2021/2022 využití projektu Obědy do škol, který vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud kraj obdrží dotaci z Operačního programu potravinová a materiální pomoc, zajistí v příštím školním roce stravování pro 176 dětí v hmotné nouzi z 31 základních a mateřských škol.

Hlavním cílem projektu Obědy do škol je především zajistit teplou stravu pro děti v hmotné nouzi, což přináší i další pozitivní dopady. Děti ze sociálně slabých rodin, kterým jsou poskytnuty bezplatné obědy, se mohou lépe zapojit do kolektivu a snižuje to i jejich absenci ve škole. Celkem předpokládáme výdej asi 34 820 jídel v zařízeních školního stravování v hodnotě 1 099 182 korun,“ sdělila krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast školství a kultury.

Cílovou skupinou projektu jsou děti a žáci ze sociálně slabých rodin ve věku od 3 do 15 let navštěvující základní či mateřskou školu, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období pro celoroční stravování, které je stanoveno od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021 a pro stravování pouze ve 2. pololetí, které je stanoveno od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Předchozí realizace projektů Obědy do škol ve Zlínském kraji ukázala, že je mezi základními a mateřskými školami v kraji zájem a snaha řešit problematiku stravování dětí a žáků nacházejících se ve hmotné nouzi. Na základě spolupráce Krajského úřadu Zlínského kraje, Úřadu práce a školských zařízení bylo identifikováno v hmotné nouzi 176 dětí/žáků z těchto zapojených škol.

Podle kvalifikovaných odhadů škol nechodí na obědy mnoho dětí hlavně z důvodu napjatého domácího rozpočtu. Tyto děti se nejen nestravují podle zásad zdravého stravování, ale také jsou vyloučeny z kolektivu, neúčastní se odpoledních vzdělávacích a volnočasových aktivit ve škole či v jiných, k tomu určených, zařízeních, a konečně často nepřijdou do školy vůbec.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x