Obyvatelé Kvítkovic už se nebudou muset obávat přívalové vody

Foto: Město Otrokovice
OTROKOVICE – Na konci srpna letošního roku začnou práce na stavbách, které mají zabránit vniknutí přívalových srážek do obytné části Kvítkovic. Stavební práce budou dokončeny nejpozději v dubnu roku 2023.

V polovině června minulého roku se v Kvítkovicích kvůli silnému přívalovému dešti dostala voda do obydlené části města. Vyplaveno bylo následně několik desítek domácností. Práce na stavbě D55 byly totiž zahájeny dříve, než se podařilo zahájit realizaci plánu na odtok srážkových vod.

Přibližně měsíc po této události oslovila starostka Otrokovic společně s místními občany příslušná ministerstva, Státní pozemkový úřad a Ředitelství silnic a dálnic ČR, aby podnikli všechny možné kroky a zajistili nezbytné financování, které umožní co nejrychlejší fyzické zahájení prací. „Nyní se nám podařilo uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení stavby. Stavbu administruje Státní pozemkový úřad, který je zároveň jedním ze tří objednatelů. Dalšími dvěma jsou Ředitelství silnic a dálnic České republiky a město Otrokovice,“ vysvětlila starostka města Hana Večerková.

Starostka dále doplnila, že protierozní opatření byla vyčíslena na více než 58 milionů korun. Hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které z celkové částky uhradí přes 94 procent. V rámci protierozních opatření budou vystavěny suché poldry, přehrážky, záchytné průlehy a svodné příkopy včetně nezbytných polních přístupových cest. „Obyvatelé Kvítkovic se konečně nebudou muset v případě každého přívalového deště obávat o své domovy. Vybudováním těchto opatření již nebude docházet k opětovným škodám na majetku našich občanů i města Otrokovice,“ uzavřela starostka.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x