Obyvatelé Otrokovic mohou pohnout městem

Otrokovická radnice
OTROKOVICE - Obyvatelé Otrokovic mohou od dubna spolurozhodovat o rozdělení dvou milionů korun a navrhovat vlastní projekty k realizaci. Jejich přání se jim mohou splnit díky projektu „POHNI městem“.

Rada města Otrokovice schválila v rámci participativního rozpočtu projekt, díky kterému mohou obyvatelé, kteří zde žijí, pracují či studují, podávat návrhy, co by se mohlo ve městě vylepšit či vybudovat. Občané tak mohou sami rozhodovat o rozvoji města. První návrhy mohou lidé podávat už v dubnu 2021 s tím, že případná realizace se uskuteční v roce 2022.

Cílem projektu je motivovat obyvatele města, aby přemýšleli nad tím, jak zvýšit kvalitu života ve městě, jak oživit veřejný prostor či spoluvytvářet budoucí vzhled města. A tím chceme prohloubit vztah obyvatel k našemu městu,“ vysvětlila smysl projektu starostka Hana Večerková. Návrh musí být podán na předepsaném formuláři, které jsou dostupné v elektronické verzi na webu města nebo v listinné formě na Městském úřadě Otrokovice u koordinátorky projektu.

Návrhy se musí týkat veřejných prostranství města na pozemcích ve vlastnictví města a musí mít investiční charakter. Konkrétně se jedná například o nové stavby, nákupy mobiliářů, úpravu veřejného prostranství, opravy apod. Dále musí být návrh realizovatelný během jednoho kalendářního roku, nesmí být realizován v rámci podnikatelské či výdělečné činnosti navrhovatele a nesmí se jednat o umělecké dílo,“ upřesnila koordinátorka projektu Hana Jiránková. Návrhy bude posuzovat odborná pracovní skupina, a vyjadřovat se k nim bude také komise pro místní část.

Návrhy pracovní skupinou posouzené jako realizovatelné, budou zařazeny k veřejné prezentaci, kterou následně svolá koordinátorka projektu. „Tato prezentace bude sloužit k představení jednotlivých návrhů jejich navrhovatelů a k diskuzi o nich. Navrhovatel není povinen osobně svůj návrh veřejně prezentovat,“ upřesnila Hana Jiránková. Následně budou lidé anonymně hlasovat o jednotlivých návrzích. Na základě výsledku hlasování veřejnosti schvaluje Rada města Otrokovice návrhy k jejich realizaci.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x