Obyvatelé Zlína mohou ovlivnit, kam bude město směřovat dál

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Zlin)
ZLÍN - Statutární město Zlín připravuje významný dokument zaměřený na budoucí rozvoj města pod názvem Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030. Na jeho tvorbě se mohou podílet i samotní obyvatelé města, serveru Zlin.cz to uvedl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Tento dokument se bude skládat ze tří na sebe navazujících částí: analytické části (popis současného stavu), návrhové části (vize města, strategické cíle, konkrétní opatření a projekty) a implementační části (způsob plnění navržených opatření a projektů).

„Na základě vznikající strategie Zlín 2030 by mělo být nastaveno jasné směřování města. Budu rád, pokud se Zlíňané zapojí do tvorby strategie a zašlou nám své připomínky. Ty jsou pro nás vždy velmi cenné,“ sdělil primátor města Jiří Korec.

V současné době je zpracována Analytická část, ze které se vycházelo při přípravě Návrhové části. Veřejnost byla do procesu tvorby Analytické části zapojena prostřednictvím anketního šetření a připomínkování výstupů.

Odborná i laická veřejnost má nyní možnost od 29. 1. 2021 do 10. 2. 2021 do 12.00 hodin připomínkovat zkrácenou verzi návrhové části.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x