Oprava historických varhan vyjde město na dva miliony korun

Foto: Město Uherské Hradiště
UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Poslední velkou rekonstrukcí prošly varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 30. letech 20. století. Od té doby se na nich výrazně podepsal zub času a v současné době je nástroj nefunkční. To by se ale mělo brzy změnit – díky opravě ve výši dvou milionů korun, kterou plánuje vedení Uherského Hradiště už v únoru tohoto roku.

Varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Hradišti-Mařaticích jsou movitou kulturní památkou, která byla do kostela umístěna mezi lety 1850 a 1858. Varhany jsou zřejmě posledním dochovaným nástrojem z dílny zdounského varhanáře Antonína Salingera. Varhany byly naposledy restaurovány v roce 1933 díky rodině lékárníků Stanclových. Některé technické prvky varhan byly ještě měněny v závěru 20. století.

V současné době jsou varhany nefunkční. „Uskutečnil se restaurátorský průzkum jak varhanního nástroje, tak i varhanní skříně a oba pak byly podkladem pro vypracování restaurátorských záměrů. K jejich schválení orgánem státní památkové péče došlo v minulém roce,“ přiblížil místostarosta města Jaroslav Zatloukal.

Útvar městského architekta uherskohradišťské radnice zadal v prosinci 2021 veřejnou zakázku na restaurování této památky, o niž se ucházel také zkušený varhanář a restaurátor Petr Stehlík z Hodonína. Právě ten byl restaurováním varhan nakonec pověřen.

„Očekáváme, že práce započnou v únoru a dílo by mělo být dokončeno v listopadu letošního roku. Obnova bude stát takřka dva miliony korun,“ řekl místostarosta Zatloukal a dodal, že město požádá o finanční dotaci v hodnotě tří set tisíc korun Zlínský kraj.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x