Přejít křižovatku v Kvítkovicích bude bezpečnější

Foto: MěÚ Otrokovice
OTROKOVICE - Na žádost místních občanů bude v otrokovické části Kvítkovice v ulici Bartošova přebudován přechod pro chodce. Přechod bude doplněn novým osvětlením, bezpečnostními prvky a současně budou v okolí zrekonstruovány chodníky, serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí města Romana Stehlíková.

Se zahájením prací se počítá v měsíci březnu a podle plánu by měly být ukončeny do konce května. Jedná se o místo těsně za křižovatkou u hasičské zbrojnice. V současné době se zde nachází asfaltobetonová komunikace, přechod pro chodce, chodníky, zpevněné a zatravněné plochy. Po stavebních úpravách se chodníky stanou bezbariérové. Součástí prací bude rovněž nové nasvětlení přechodu dvěma sloupy veřejného osvětlení, budou osazeny nové silniční obrubníky, a bude přefrézována část silnice, což přispěje ke zlepšení odtoku vody.

„Obyvatele trápilo, že přecházení frekventované silnice bez osvětleného přechodu není zejména pro děti bezpečné. Tento požadavek byl prověřen bezpečnostní inspekcí, která shledala určitá rizika. Rekonstrukcí daného místa budou tato rizika odstraněna,“ sdělila Renáta Krystyníková z odboru dopravně-správního.

„S výstavbou a stavebními úpravami spěcháme, neboť je komunikace dočasně dopravně omezena z důvodu dostavby jihovýchodního obchvatu D 55,“ uvedl Erik Štábl s odboru rozvoje majetku.

„Finanční prostředky na rekonstrukci jsme vyčlenili v rozpočtu na letošní rok, nicméně v tuto chvíli se ucházíme o dotaci. Výstavba přechodu, osvětlení a přidružených chodníků je vyčíslena přibližně na jeden milion korun,“ dodala starostka města Hana Večerková.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x