Přestavba křižovatky Březnická a Mostní se dotkne i trolejového vedení

Přeložka trolejového vedení v Březnické a Mostní ul. ve Zlíně. Foto: DSZO
ZLÍN - Součástí již zahájené přestavby křižovatky ulic Březnická a Mostní ve Zlíně je také demontáž původního trolejového vedení, které tudy vede, a výstavba nové trolejové trati. Subdodavatelem této zakázky je Dopravní společnost Zlín – Otrokovice. Přinášíme několik podrobností o této části stavby.

Vedoucí úseku údržby trolejového vedení a měníren DSZO René Jurča připomíná, že trolejbusy jezdily po Mostní ulici již od počátků trolejbusové dopravy ve Zlíně ve čtyřicátých letech minulého století. Původně šlo o linku „C“. Obratiště pod Sportovní halou ale vzniklo mnohem později – je v provozu od roku 1985. „Tehdy vzniklo křížení trolejí na křižovatce Mostní – U Zimního stadionu, před dnešní Univerzitou Tomáše Bati. Šlo ještě o podvěšené křížení od švýcarského firmy Kummler a Matter. Jeho poslední generálka proběhla v roce 2009 výměnou za nový typ tahového křížení od firmy Elektroline,“ upřesnil Jurča.

Místo přestavby křižovatky Březnická – Mostní včetně přilehlých úseků bude na dobu stavebních prací zcela zbaveno trolejového vedení. „Díky vybavenosti DSZO trolejbusy s nezávislým pohonem – dieselagregáty nebo bateriemi – bude možno absolvovat celé období stavebních prací bez narušení provozu MHD,“ poznamenal ředitel DSZO Josef Kocháň. Na linkách č. 4 a 5., které tímto úsekem procházejí, jsou standardně nasazovány bateriové trolejbusy, které tento nezávislý pohon potřebují rovněž v části trati bez trolejového vedení do Kostelce a Štípy. Pomocí baterií nebo dieselagregátů projedou stavbou také spoje zajíždějící na obratiště Sportovní hala (zejména linky č. 1 a 12). Úsekem s demontovaným trolejovým vedením projede za pracovní den přibližně 120 trolejbusů.

Přestavba trolejového vedení v úseku asi 350 metrů v ulicích Mostní a Březnická v hodnotě 8,5 milionu korun tvoří jednu ze subdodávek stavby celé křižovatky. Realizaci této zakázky získala Dopravní společnost Zlín – Otrokovice. „Jsme pro to vybaveni zkušenostmi, technicky i personálně. Máme jistotu, že odvedené dílo, jehož projekt zpracovala Projekční kancelář PRIS Brno, bude plně odpovídat potřebám našeho provozu,“ konstatoval René Jurča.

Trolejové vedení v úseku stavby je již několik dnů bez proudu. Pracovníci úseku údržby trolejového vedení budou postupně rozebírat 310 metrů původního dvoustopého trolejového vedení, demontovat výhybky a vytahovat z terénu 20 původních nosných sloupů. V dalších etapách stavby začne výstavba zcela nového dvoustopého trolejového vedení o délce 345 metrů. Do práce zde bude zapojeno 12 pracovníků DSZO a předpokládá se, že zde odpracují asi 1 800 hodin.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x