Přestavba železnice ve Vsetíně jde do další fáze. K zemi půjde historická výpravní budova

Foto: Město Vsetín
VSETÍN – Přestavba železniční stanice ve Vsetíně se dostala do další fáze. V srpnu dojde k demolici stávající historické výpravní budovy, hlavní část demoličních prací proběhne ve středu 16. srpna. Odbavování cestujících se do doby zprovoznění nového dopravního terminálu přesune do provizorních prostor.

Práce na přestavbě železniční stanice jsou v plném proudu. V jejím prostoru vyrůstá dopravní terminál, parkovací dům a také podchod pod železnicí, který v budoucnu propojí lokalitu Lapače v zanádražním prostoru s vlakovými nástupišti, dopravním terminálem a podzemním parkovištěm Smetanovy obchodní galerie. Další železniční podchod buduje Správa železnic jen o tři sta metrů dále ve směru na Valašské Meziříčí v prostoru bývalého přejezdu U Křivačkárny.

Jedním z milníků této enormní investiční akce bude demolice historické výpravní budovy železniční stanice, která proběhne v srpnu. „Hlavní část prací zahájíme ve středu 16. srpna,“ informoval ředitel výstavby vsetínského nádraží Marcel Navrátil. „Přijďte se v tento den od 17 hodin rozloučit s historickou budovou, která musí ustoupit moderní železniční stanici,“ vyzval veřejnost starosta Vsetína Jiří Čunek.

Z důvodu demolice výpravní budovy se odbavování cestujících železniční dopravou od 25. července přesunulo do provizorních prostor, které Správa železnic zřídila z obytných kontejnerů na Nádražní ulici naproti restaurace Na Špici. „Odbavování by tam mělo být zajišťováno do doby zprovoznění právě budovaného dopravního terminálu. Tedy zhruba do února či března roku 2024,“ doplnil Navrátil.

Správa železnic nyní provádí i přeložku železniční trati do areálu Lesů a statků Tomáše Bati. To si vynutí zrušení dosavadního a stavbu nového železničního přejezdu na ulici Nemocniční u areálu Vsetínské nemocnice. „Aby nebyla po dobu stavby ohrožena dopravní obslužnost nemocnice, vybudujeme zde silniční bypass propojující ulice Nemocniční a Nádražní,“ uvedl Navrátil.

Na přestavbu železniční stanice, kterou má v režii SŽ, navazují také investiční aktivity města Vsetín v přednádraží a zanádraží. „V přednádražním prostoru se rozběhla první etapa prací, jejichž hlavním bodem bude stavba podchodu pod Nádražní ulicí mezi dopravním terminálem a Smetanovou obchodní galerií. Ten naváže na podchod budovaný Správou železnic pod železniční tratí,“ přiblížil starosta Čunek.

V zanádražním prostoru město pokračuje v budování kanalizačních sítí a na startu je stavba mostu přes mlýnský náhon u antukových kurtů Na Lapači. Tento most bude součástí nové přístupové komunikace do zanádraží ve směru od sídliště Rokytnice, jíž staví Správa železnic.

Uvedená komunikace se u polyfunkční budovy Kotovo napojí prostřednictvím nové okružní křižovatky na silnici I/69 a přes právě budované připojovací pruhy i na silnici I/57. Její realizace si zatím vynucuje jen částečné dopravní omezení na silnici I/69, které by v nynější podobě mělo přetrvat zhruba do konce letních prázdnin.

První změny očekáváme vzhledem k postupujícím pracím na nové okružní křižovatce nejdříve koncem srpna, kdy přesuneme provoz na opačnou stranu komunikace I/69. Zda bude zachován obousměrný provoz nebo bude nutné využít semafory, aktuálně řešíme. O všech změnách budeme řidiče včas informovat,“ sdělila mluvčí zlínské správy ŘSD ČR Lucie Trubelíková.

--> --> --> --> -->