Primátor Zlína Jiří Korec: Uplynulé volební období bylo nelehké, ale hodnotím jej kladně

Primátor Zlína Jiří Korec má za sebou čtyři roky ve funkci. Foto: Město Zlín
ZLÍN – Primátor města Zlína Jiří Korec má za sebou 4 roky u kormidla zlínské radnice. V exkluzivním rozhovoru pro zlin.cz prozradil, které projekty se během jeho působení ve městě nejvíce podařily, a co naopak nedopadlo podle jeho představ.

Jak hodnotíte uplynulé čtyři roky ve funkci primátora města Zlína?

Končící volební období bylo velmi specifické, protože mělo nejvíce měsíců za poslední roky v nouzovém stavu, kdy primátor vykonával funkci předsedy krizového štábu. Napřed to bylo kvůli koronavirové krizi, v jejímž počátku bylo nutné nepodlehnout tlaku a s rozvahou a zároveň rychle zajistit ochranné pomůcky a služby pro občany. I díky solidaritě a dobrovolníkům jsme to ve Zlíně zvládli bez vážnějších problémů i bez skandálů. V posledním kalendářním roce končící koalice navíc vypukla válka na Ukrajině a krizový štáb řešil zajištění pomoci jak v rámci vlny solidarity přímo na Ukrajině, tak zejména pro uprchlíky přímo na území našeho města. Opět lze vyhodnotit, že se vše zvládlo i díky solidaritě občanů bez větších problémů. Poděkování zaslouží všichni, kteří jakkoliv během těchto nelehkých chvílí pomohli. Volební období tedy hodnotím jako nelehké, protože obě tyto krize s sebou přinesly ekonomickou nestabilitu.

Kdybyste měl vyzvednout dva až tři projekty, které se po dobu vašeho působení na radnici nejvíce podařily, které by to byly?

Jen dva až tři se z toho velkého počtu nevybírají lehce a to neřeším množství odvedené práce, která za tím nejde moc vidět. Určitě jsem rád, že se podařilo po mnoha letech realizovat rekonstrukci tržiště Pod Kaštany. Velkým úspěchem je i vybudování nového přivaděče do průmyslové zóny na Příluku, kde se podařilo získat více než 120 milionů externího financování a jedná se o největší dopravní stavbu ve Zlíně za posledních několik desítek let. Z těch menších projektů bych vyzdvihl například sdílená kola, která jsou hojně využívána, což mě velmi těší, protože u jejich zavedení jsem stál osobně.

Které naopak nedopadly podle vašich představ?

Určitě nejznámějším projektem, který nedopadl tak, jak jsme chtěli, je rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky. Sice jsme jako první po mnoha letech celý projekt dotáhli a získali stavební povolení, ale bohužel se nepodařilo získat externí financování v dostatečné výši. Pomalé přípravy pozastavily projekt družstevního bydlení na Slanici, protože ačkoliv máme stavební povolení, tak se neúnosně zvýšily úrokové sazby, čímž by tyto byty byly pro občany takřka nedostupné, zejména pro původně uvažované cílové skupiny. Jiné velké projekty, jako je například rekonstrukce Velkého kina či náměstí Míru, zase nabraly zhruba rok zpoždění kvůli covidu-19. Avšak při tom všem, s čím jsme se museli vypořádat, hodnotím volební období kladně.

Kde podle vás město Zlín aktuálně nejvíce tlačí bota?

Určitě v práci s územním plánem, který by vymezil ve Zlíně nové lokality pro bydlení i podnikání, případně volný čas. Na tomto jsme se snažili pracovat, ale územní plán je běh na dlouhou trať, takže v aktuálních změnách jsme kladli důraz zejména na vytvoření možností pro bydlení. V příštím volebním období bude za mě potřeba na tuto práci navázat a nachystat nové rozvojové lokality pro růst počtu obyvatel města Zlína.

Má město nějakou koncepci, jak by mohlo participovat na lepším fungování KNTB?

V první řadě je nutné říci, že jsme v tomto končícím volebním období schválili novou Strategii rozvoje města Zlína do roku 2030, kde nejvyšším cílem je růst počtu obyvatel. S tím souvisí i dostupnost různých služeb včetně kvalitního zdravotnictví. Město nemá ve své gesci zdravotnictví, a proto jsme intenzivně jednali se zástupci Zlínského kraje, aby investovali do zdravotnictví ve Zlíně. Výsledkem je nový návrh na novou nemocnici v současném areálu KNTB, který bude brzy představen veřejnosti. Z pozice města jsme při jednáních kladli důraz na kvalitní a dostupnou zdravotní péči, ale třeba také na zvýšení kapacity parkování jak pro pacienty, tak pro personál či návaznost na MHD a také na udržení principu „nemocnice v zahradách“ .

Jaké nejvýznamnější úkoly čekají nové vedení magistrátu, které vzejde z podzimních voleb?

Těch úkolů je hned několik. Za mě je to určitě koncepční práce s územním plánem, aby se zvýšily možnosti pro bydlení ve Zlíně, ať už pro byty, tak pro rodinné domy. K tomu bude potřeba získat externí financování na velké projekty, na kterých se již pracuje, a budou nachystány v průběhu příštího volebního období, jako je rekonstrukce náměstí Míru, Velkého kina a v neposlední řadě významné dopravní stavby. Nesmí se zapomenout ani na jednání o změně rozpočtového určení daní, u kterého se mi podařilo dojednat podporu i ostatních statutárních měst a dostat Zlín na úroveň Brna, Plzně a Ostravy, čímž by se rozpočet našeho města navýšil o stovky milionů ročně a nebyli bychom pak tolik závislí na externím financování, jak je tomu teď.

Na jaké oblasti byste se v případě znovuzvolení chtěl vy osobně zaměřit?

V případě, že bych dostal od občanů možnost pokračovat ve funkci primátora, tak bych rád řešil právě změnu územního plánu, protože mým cílem je rozvoj města Zlína a jeho růst obyvatel při zachování silných stránek. Těmi jsou bezpečnost, kvalitní a dostupné vzdělání a dostatek zeleně. Nesmí se zapomenout ani na volnočasové aktivity. Kromě toho bych rád dotáhl velké projekty a zase naše město posunul aspoň o kousek vpřed, aby se zde všem žilo co nejlépe.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x