První zlínský a otrokovický elektrobus má za čtyři roky najeto čtvrt milionu kilometrů

Foto: DSZO
ZLÍN, OTROKOVICE – 250 tisíc ujetých kilometrů a o 65 tun oxidu uhličitého méně v ovzduší. Taková je statistika prvního elektrobusu DSZO, který už čtyři roky brázdí ulice Zlína a Otrokovic.

Města Zlín a Otrokovice mají docela dobře našlápnuto k tomu, aby byla schopna provozovat od roku 2035 svou městskou hromadnou dopravu zcela bez emisí. „Klasické trolejbusy, parciální trolejbusy s trakčními bateriemi nebo elektrobusy by měly v budoucnu převzít veškerou zátěž MHD i na současných autobusových linkách. Na ovzduší obou měst by se to mělo pozitivně projevit,“ říká ředitel DSZO Josef Kocháň.

Malou ukázkou přínosu elektrické trakce na produkci oxidu uhličitého a částic polétavého prachu může být provoz prvního zlínského a otrokovického elektrobusu. V těchto dnech se na jeho tachometru objevila hodnota 250 000 najetých kilometrů. Pracovníci dopravního úseku DSZO přesně spočítali, jaké emise elektrobus při tomto nájezdu kilometrů vyprodukoval a o kolik byly menší než u běžného autobusu s naftovým motorem.

Elektrobus má emisní faktor 494 g CO2 na jeden ujetý kilometr. Naftový autobus oproti tomu má emisní faktor 952 g CO2 na kilometr. Pro výpočet u elektrobusu se používá celková spotřeba elektrické energie na provoz takového vozidla. Na 250 000 kilometrů je tato hodnota rovna 350 000 kWh, při průměrné spotřebě 1,4 kWh/km,“ vysvětlil mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Elektrobus dosud vyprodukoval 172,9 tun CO2. Naftový autobus by při stejném nájezdu kilometrů vyprodukoval 238 tun CO2. Elektrobus tak ušetřil ovzduší planety oproti naftovému autobusu o 65,1 tun CO2.

Dalším ekologicky nepříznivým faktorem spojeným s provozem spalovacích motorů je produkce polétavých částic, které jsou tvořeny jak pevnými částicemi, tak aerosolem o velikosti 2,5 mikrometru. U elektrobusu, který nemá vývod spalin od motoru, je produkce těchto částic nulová.

U naftového autobusu, který má normu Euro VI, by to při nájezdu 250 tisíc kilometrů bylo 31,5 kilogramu. Toto množství znečišťujících látek by se postupně rozptýlilo v nejbližším okolí trasy autobusové linky a lidé by je vdechovali do svých plic,“ zmínil Cekota.

Elektrobus Škoda 34BB E´CITY byl zařazen do majetku DSZO v lednu 2020. Dosud byl nasazován převážně na linku 55 v Otrokovicích, kde byla doprava provozována pouze naftovými autobusy nebo částečně trolejbusy s naftovým agregátem.

Na točně u železniční stanice je vytvořeno nabíjecí místo v podobě kusé troleje, kde se pomocí pantografu dobíjejí baterie pohánějící trakční elektromotor Škoda o výkonu 160 kWh. Pro případy nasazení elektrobusu v oblasti Zlína je využíváno nabíjecí místo ve vozovně DSZO,“ doplnil Vojtěch Cekota.

--> --> --> --> -->