ŘSZK zmodernizuje příjezdovou komunikaci k nové dálnici v Napajedlích

ŘSZK zmodernizuje příjezdovou komunikaci k nové dálnici v Napajedlích. Foto: Mapy.cz
NAPAJEDLA - Jde o krajskou silnici III/49724, kterou budou motoristé z Napajedel přijíždět k nové dálnici D55. Rekonstrukce bude probíhat za úplné, případně částečné uzavírky ulice Dr. Beneše. Současně zde budou probíhat také práce města.

Předmětem díla je rekonstrukce části silnice III/49724 v průjezdním úseku města Napajedla v celkové délce 529 metrů. Začátek řešeného úseku navazuje na přivaděč od dálnice D55, konec úseku se nachází u průsečné křižovatky silnice III/49724 se silnicí III/4973 (ul. Bartošova) a místní komunikace (ul. Chmelnice).

Rekonstrukce bude spočívat ve výměně konstrukčních vrstev vozovky včetně sanace zemní pláně. Povrch vozovky bude živičný, šířka vozovky bude sjednocena na 6,5 metru mezi obrubami včetně přídlažby (dvouřádku) ze žulových kostek.

Rekonstrukce silnice bude realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou městem Napajedla. Předmětem stavby města bude výstavba stezky pro pěší a cyklisty navazující na stavbu přivaděče v rámci D55, zatrubnění příkopu, podél silnice III/49724 bude vybudován podélný parkovací pruh. Dojde k úpravě veřejného osvětlení, stavební úpravě chodníků a sjezdů k přilehlým nemovitostem vč. připojení místních komunikací (ul. Zahradní a Chmelnice) na silnici III/49724.

Zhotovitelem stavby pro oba investory je firma SMO, a. s., Otrokovice. Smluvní cena za tuto zakázku pro ŘSZK činí 18,863 milionu korun (vč. DPH), která bude spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Smluvní cena pro akci města Napajedla činí 10,9 mil.Kč (vč.DPH).

Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny 9. srpna 2021. Silnice bude zprovozněna v listopadu 2021. Úplné dokončení stavebních prací, především stavebních objektů města Napajedla, bude v jarních měsících roku 2022.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x