SENÁTNÍ A KRAJSKÉ VOLBY 2020: Zájemci o voličské a hlasovací průkazy by s jejich vyřízením neměli otálet

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Zlin)
ZLÍN - Voliči, kteří chtějí ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky volit ve kterémkoliv volebním okrsku příslušného volebního obvodu, mohou požádat o vydání voličského průkazu osobním podáním až do středy 30. září do 16.00 hodin. Server Zlin.cz o tom informoval mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

V případě žádosti o vydání voličského průkazu poštou (listina žádosti musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče) nebo prostřednictvím datové schránky, je konec lhůty pro doručení již v pátek 25. září.

„Obdobným způsobem to platí i pro voličské průkazy vydávané pro volby do zastupitelstev krajů, kdy voličský průkaz umožňuje volit v kterémkoliv volebním okrsku na území kraje, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu,“ konstatoval Melzer.

Stejné lhůty pro podání žádosti platí i pro vydání hlasovacího průkazu pro hlasování v místním referendu na území statutárního města Zlína.

Místem pro osobní podání žádosti o vydání příslušného voličského průkazu nebo hlasovacího průkazu je pro voliče s trvalým pobytem ve Zlíně pracoviště evidence obyvatel Magistrátu města Zlína v budově L. Váchy 602.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x