Stavba dálničního přivaděče do Zlína by se měla co nejvíce urychlit

Ilustrační foto
ZLÍN – Vedení Zlínského kraje a města Zlína chce urychlit výstavbu dopravního napojení krajského města na dálnici D49. Obě strany chtějí společně koordinovat postup příprav stavby, vzájemně se informovat a vytvořit koordinační výbor, který bude dohlížet na zrychlení celého projektu.

Stěžejní částí přivaděče do Zlína je stavba D4902.1 Fryšták – Lípa, 1. etapa, kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na ni pak navazují další úseky přivaděče, které investorsky řídí Zlínský kraj, město Zlín a Správa železnic. Celková délka přivaděče Zlín, tedy propojení dálnice D49 a silnice I/49, je plánovaná v délce přibližně 6 kilometrů.

Napojení Zlína na nově budovanou dálnici D49 je zcela klíčové pro kraj i samotné město. Roky se nic nedělo, dokud nezačala výstavba D49, a proto je teď nutné vše zrychlit a co nejdříve začít stavět. Budeme žádat o podporu Ministerstvo dopravy a vládu, aby byl přivaděč zařazen mezi stavby financované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, popřípadě Evropské unie,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Hejtmanství i zlínský magistrát se také dohodly na vytvoření koordinačního výboru, který bude dohlížet na urychlení přípravy projektů za všechny čtyři investory.

Fakt, že komunikaci propojující budovanou dálnici D49 a silnici I/49 dlouhou zhruba šest kilometrů staví čtyři investoři, je určité specifikum České republiky. Proto vnímáme potřebu co nejvíce tyto jednotlivé subjekty koordinovat. Zároveň je pro získání externího spolufinancování vhodné jasně deklarovat, že se jedná o jednu významnou stavbu, ačkoliv ji staví více partnerů. Věřím, že se nám tak podaří zrychlit přípravy, samotnou stavbu i získat potřebné vícezdrojové financování,“ doplnil primátor města Zlína Jiří Korec.

Zlínský kraj se zavázal dokončit přípravu propojení mezi křižovatkou silnic II/490 a III/4911 u Kostelce po křižovatku u obchodního centra Kaufland, včetně napojení ulice Sokolské. Město Zlín pak dokončí přípravu propojení mezi křižovatkou u obchodního centra Kaufland kolem místní části Zálešná s napojením na ulici Podvesná XVII.

Po vydání stavebního povolení převezme zodpovědnost za realizaci obou úseků Zlínský kraj. Po jejím dokončení zařadí město Zlín stávající silnici II/490 do svých místních komunikací.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x