Strážníci ve Zlíně kvůli koronaviru přesunuli část preventivních aktivit na web

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
ZLÍN – Městská policie Zlín přesunula kvůli pandemii nemoci covid-19 část preventivních aktivit na webové stránky. Web nabízí informace o prevenci kriminality, ale i témata pro cílové skupiny jako děti, mládež i senioři, řekl serveru Zlin.cz mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Pandemie zasáhla do činnosti městské policie. Strážníci se u prevence kriminality v rámci jednotlivých programů zaměřují na různé věkové skupiny. „Zvláštní důraz kladou na rizikové skupiny, mezi něž patří na jedné straně děti a na druhé pak senioři. Mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 však v jarních měsících tyto programy utlumila a zdá se, že ani v nejbližší době nedojde k zásadní změně,“ uvedl Melzer.

Město jako zřizovatel i městská policie na situaci zareagovaly. „Skutečnost, že mimořádná opatření zasáhla natolik potřebnou oblast činnosti jako je prevence kriminality, nás donutila jednak ke zhodnocení realizovaných programů a k úvaze, jak v nich alespoň dílčím způsobem pokračovat. Za této nepříznivé situace jsme se proto společně s vedením městské policie rozhodli, že část našich aktivit přesuneme na internet,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.

Na webu strážníků je proto sekce nazvaná Prevence, která je nyní ve zkušebním režimu „Zpřístupnění informací prostřednictvím webových stránek pro školská zařízení, děti a jejich rodiče je vítanou aktivitou. Stejně tak zapojení rodičů v této oblasti preventivních činností,“ doplnila Kateřina Francová, náměstkyně primátora zodpovědná za oblast školství.

Webové stránky tak nyní nabízejí obecné informace o prevenci kriminality i adresná témata pro cílové skupiny, které byly rozděleny na děti, mládež, dospělé a seniory. „Některé z námětů se prolínají napříč těmito kategoriemi, což je nejen pochopitelné, ale dokonce žádoucí. Jsme si plně vědomi, že poskytování informací elektronickou cestou nemůže nahradit osobní kontakt, ale může být i do budoucna jeho vhodným doplňkem. Trvale pak zastávám názor, že prevence je vždy lepším a také levnějším nástrojem při udržování bezpečnosti a pořádku než následná represe,“ doplnil ředitel zlínských strážníků Milan Kladníček.

Vedle informací ze strany Městské policie Zlín naleznou návštěvníci webových stránek také celou řadu užitečných odkazů na organizace, které se zabývají odborným poradenstvím ve složitých životních situacích a se kterými strážníci dlouhodobě spolupracují.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x