Teplárna v Uherském Hradišti chystá transformaci na ZEVO

Uherskohradišťská teplárna. Foto: televize TVS
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Konec hnědouhelného hruboprachu a s ním spojeného nepořádku i řešení zákazu skládkování. To všechno by mohla spojit transformace uherskohradišťské teplárny v moderní zařízení, tzv. ZEVO.

Modernizace uherskohradišťské teplárny je nezbytná. Rozhodli o tom její vlastníci, tedy společnost MVV Energie a město Uherské Hradiště. Už na konci loňského roku byl proto na Zlínský kraj odeslán odborný posudek, který hodnotí vliv nově plánované technologie na životní prostředí a život obyvatelstva.

Podstatou modernizace by měla být především změna zdroje energie. Dosavadní hnědouhelný hruboprach by měl nahradit z části plyn a z části energetické spalování odpadu, tzv. ZEVO. To by mělo být i řešením zákazu skládkování, který začne platit v roce 2030. Ke změnám by mělo docházet postupně, v průběhu pěti let. Podle odborné studie by se měla s novou technologií výrazně snížit také environmentální zátěž.

Předpokládáme, že ZEVO nebude mít žádné negativní dopady na životní prostředí, a doufáme, že i krajský úřad se svým oponentním posudkem autorizované osoby bude schopen toto potvrdit,“ uvedl jednatel společnosti CTZ s.r.o. Kamil Ondra.

Dokumentaci o vlivu ZEVO na životní prostředí a zdraví lidí zveřejnil krajský úřad v prosinci loňského roku a každý, kdo měl zájem, mohl do 16. ledna poslat na Zlínský kraj své připomínky. S celkovým projektem modernizace teplárny se lidé mohou seznámit na jejích webových stránkách.

Pokud nám kraj vrátí dokumentaci k přepracování, opět navářeme komunikaci s TES Ostrava a budeme se snažit dokumentaci dopracovat. V případě, že dokumentace nebude vrácena, očekáváme, že proběhne tzv. veřejné projednání, kde bude mít veřejnost možnost se k celému záměru vyjádřit, případně ho připomínkovat,“ pokračoval Ondra.

Uherskohradišťský centrální tepelný zdroj vyhřívá více než pět tisíc domácností – jsou na něj napojena všechna velká sídliště ve městě i řada organizací. Klíčovou otázkou tak je i očekávaný vývoj cen.

Jsme přesvědčeni, že kombinace plynu a ZEVO je dostatečně stabilní a nejvýhodnější, abychom mohli stabilizovat cenu tepla pro naše zákazníky,“ dodal Kamil Ondra.

V jarních měsících připravuje teplárna tradiční Den otevřených dveří, kde bude mít veřejnost opět příležitost nejen si prohlédnout technické zázemí, ale také se doptat na všechno, co koho v souvislosti s chystanými změnami zajímá.

Zobrazit fotogalerii >>

--> --> --> --> -->