U otrokovické polikliniky přibudou parkovací místa

Městská poliklinika Otrokovice (Foto: MěÚ Otrokovice)
OTROKOVICE - U polikliniky v Otrokovicích vzroste počet parkovacích míst a dojde ke zvýšení bezpečnosti. Serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí města Romana Pastuszková.

Nedostatečná parkovací kapacita trápí návštěvníky i nájemníky Městské polikliniky Otrokovice již řadu let. Vedení městské radnice rozhodlo o navýšení parkovacích stání v dané lokalitě. Práce u polikliniky budou započaty v měsíci dubnu. Během prací dojde k dopravnímu a parkovacímu omezení.

„K vybudování nových parkovacích míst dojde v bezprostřední blízkosti objektu polikliniky. Parkovací stání jsou navržena na stávajících volných travnatých plochách v návaznosti na stávající místní komunikace, s povrchem ze zasakovací propustné dlažby,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Erik Štábl. „Doplněny budou také chybějící přístupové chodníky včetně bezbariérových úprav, s povrchem ze zámkové dlažby,“ dodal Erik Štábl. Úpravy kolem polikliniky nejsou zaměřeny primárně jen na nárůst parkovacích míst, ale současně dochází k dobudování chodníků pro pěší, zřízení bezbariérových přístupů a podobně tak, aby se zvýšil komfort a bezpečnost v takto frekventovaném místě. Součástí stavby je rovněž revitalizace zeleně.

V souvislosti s výstavbou nových parkovacích ploch mohou řidiči očekávat i dílčí změny organizace dopravy. Vzhledem k navýšení kapacity parkování a s tím spojenou zvýšenou intenzitou provozu na stávajících komunikacích kolem polikliniky je navrženo omezení rychlosti na vjezdu do daného území na ulici Nádražní  – Zóna 30 a přednost zprava.

„Zvýšit počet parkovacích stání u městské polikliniky pro nás bylo jednou z priorit od samého začátku. Dostatečnou parkovací kapacitu považuji za počátek transformace polikliniky. Jedná se o jeden z prvních kroků, které k tomuto cíli směřují,“ řekl první místostarosta Otrokovic Ondřej Wilczynski.

Vybudování 46 parkovacích stání včetně chodníků by mělo trvat čtyři měsíce. Finanční prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu města na tento rok a výstavba parkování vyjde na přibližně 4,5 milionu korun.

„Požadavek na zvýšení parkovací kapacity byl již dlouhodobě zmiňován jak ze strany nájemníků, tak ze strany návštěvníků polikliniky, tudíž realizaci tohoto projektu velmi vítám,“ dodal jednatel Městské polikliniky Pavel Javora.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x