Ukrajině pomáhají také ruští studenti z Baťovy univerzity

Foto: UTB
ZLÍN – To, že pohled na současnou politickou situaci nemůže být černobílý a nelze přijmout princip kolektivní viny, dokazují také ruští studenti z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ti se ihned po vypuknutí konfliktu zapojili do pomoci válkou zmítané Ukrajině.

Diana Lomakina studuje ve Zlíně v prvním ročníku Fakulty managementu a ekonomiky. Se svými blízkými v Rusku je sice v kontaktu, ale ne tak, jak by si přála. „Se svou rodinou jsem sice v kontaktu, ale dost se o ně bojím, protože spojení není vždy ideální,“ řekla. Diana se rozhodla pomáhat téměř okamžitě po zahájení válečného konfliktu. „Proč pomáhám? Protože zkrátka válku nikdo nechtěl, lidé se ocitli v těžké situaci, je potřeba pomoct. Nezáleží, odkud jste,“ uvedla. „Válka je děsivá a je to psychicky těžké ustát. Budu pomáhat, dokud bude potřeba,“ doplnila Diana.

Rektor univerzity Vladimír Sedlařík se obrátil na studenty i zaměstnance v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině s jasnou deklarací a prosbou o zdržení se jakýchkoliv nepřátelských projevů vůči studentům, vědcům, pedagogům i dalším zaměstnancům ruské či běloruské národnosti.

Ne svojí vinou se i oni dostali do nelehké životní situace. V České republice dodržujeme lidská práva a pouhá příslušnost k národnosti nesmí být záminkou ke konfliktům. Na naší univerzitě odsuzujeme napadení suverénního státu a cítíme s ukrajinskými občany. Neuznáváme však princip kolektivní viny, ctíme zásady přátelství, spolupráce, vzájemného respektu a solidarity se všemi lidmi bez rozdílu národnosti, kterým válka nečekaně vstoupila do jejich životů,“ sdělil rektor Vladimír Sedlařík.

Ukrajinští a ruští studenti pomáhají od začátku krize zejména s tlumočením uprchlíkům přijíždějícím do Zlínského kraje. „Naši ukrajinští a ruští studenti tlumočí a pomáhají s osobní pomocí a asistencí přijíždějícím ukrajinským rodinám, včetně pomoci přímo v terénu nebo v rámci nově vznikajícího krajského asistenčního centra. Národnost dobrovolníků není rozhodující, co je rozhodující jsou jazykové schopnosti a ochota pomoci,“ upřesnil František Brázdilík z univerzitního Welcome centra.

Předpokládá se také zapojení ukrajinských studentů do vzdělávacích procesů na UTB a také výpomoc zejména studentů učitelských studijních programů při výuce dětí z ukrajinských rodin.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x