Univerzita Tomáše Bati má tři nové profesory

Profesor David Tuček (napravo). Foto: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
ZLÍN – V pátek 4. června se v pražském Karolinu udělovaly jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga jmenoval hned tři profesory zlínské univerzity - Leonu Buňkovou, Michala Staňka a Davida Tučka.

Prof. Ing. Leona Buňková, Ph.D.působí v mezioborové oblasti výzkumu, kde se setkávají biologické vědy a potravinářství. Její vědecko-výzkumná a vývojová činnost se orientuje na studium látek s antimikrobními účinky na růst mikroorganizmů, včetně možností inhibice nežádoucí mikroflóry v potravinách a také na mikrobiologii potravin, zejména studia bakterií mléčného kvašení a mikroorganizmů ovlivňujících jakost mléčných a masných výrobků.

Prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D.se ve své vědecko-výzkumné a vývojové činnosti zaměřuje na oblast strojů a nástrojů pro zpracování polymerů. Těžištěm této činnosti je vliv drsnosti povrchů formy na tok polymerní taveniny. Úzce spolupracuje s průmyslovými subjekty prostřednictvím Moravskoslezského automobilového klastru, Plastikářského klastru nebo Svazu nástrojáren. Výsledky jeho výzkumu jsou chráněny celkem třemi patenty, třemi užitnými vzory a deseti průmyslovými vzory.

Prof. Ing. David Tuček, Ph.D. se v rámci vědecko-výzkumných aktivit soustředí na oblast Business Process Managementu a Průmyslového inženýrství. Vedl řadu projektů pro průmyslovou praxi, mimo jiné je spoluautorem užitného vzoru a patentu evidovaném na Úřadu průmyslového vlastnictví v oblasti ergonomie.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x