V Baťově nemocnici začala fungovat nová psychiatrická ambulance

foto: KNTB
ZLÍN – Krajská nemocnice T. Bati vůbec poprvé ve své novodobé historii otevřela vlastní psychiatrickou ambulanci. Psychiatr Robert Zvarík se kromě ambulantních pacientů věnuje i konzultacím na odděleních nemocnice. Pomáhá dospělým pacientům i dětem.

Baťovka má vůbec poprvé ve své novodobé historii vlastní psychiatrickou ambulanci. Psychiatr Robert Zvarík v ní pomáhá nejen ambulantním pacientům, ale součástí jeho práce jsou i konzultace na dalších odděleních nemocnice. A právě konzultace jsou velmi důležitou součástí fungování jednotlivých nemocničních pracovišť.

„Na oddělení přicházím vždy po domluvě s tamními lékaři. Nejčastěji chodím na interní, kardiologické, plicní, onkologické nebo gerontologické oddělení. Obecně se dá říci, že se věnuji vybraným hospitalizovaným pacientům napříč nemocnicí,“ uvedl psychiatr Robert Zvarík.

„Často se jedná o pacienty v geriatrickém věku, například o tzv. somatogenní deliria, tedy deliria způsobená tělesným stavem. Pacienti mají fyzické potíže a dochází u nich ke zmatenosti, k narušení kontaktu s realitou. Řeším také úzkosti, deprese, nespavost nebo sebevražedné jednání,“ popisuje Zvarík. Ten se věnuje taky hospitalizovaným dětem nad 15 let s psychickými problémy. Přichází za nimi na jednotku intenzivní péče na dětské oddělení.

„Převážně jde o dívky, nejčastěji se stavy po pokusech o sebevraždy nebo sebepoškozování,“ přiblížil Zvarík.

„Poptávka po psychiatrické péči je vysoká, takže jsme rádi, že se nám povedlo sehnat kvalitního psychiatra pro ambulantní i hospitalizované pacienty. Máme snahu řešit i péči o mladší dětské psychiatrické pacienty, ale povedlo se nám zatím zajistit pouze externího dětského psychiatra, který k nám dojíždí dvakrát za měsíc z Ostravy. Jsme za to samozřejmě rádi, situace v oblasti dětské psychiatrie je však v našem kraji velmi špatná,“ konstatoval Marcel Guřan, člen představenstva Krajské nemocnice T. Bati.

Nová psychiatrická ambulance nabízí taky komplexní psychiatrickou péči pro dospělé pacienty.

„Zakládáme si na komunikaci a individuálním přístupu, protože prožitek psychického diskomfortu je u každého člověka jedinečný a nepřenosný. Komplexní diagnostika včetně špičkové spolupráce s klinickými psychology je v rámci psychiatrické ambulance naší nemocnice samozřejmostí. V případě potřeby můžeme zajistit a objednat potřebné návazné vyšetření lékaři jiných specializací, popřípadě domluvit hospitalizaci na psychiatrickém lůžku Psychiatrické nemocnice Kroměříž. Péče, kterou poskytujeme, je plně hrazena zdravotními pojišťovnami,“ doplnil psychiatr Robert Zvarík.

--> --> --> --> -->