V kroměřížské nemocnici se loni narodilo 646 dětí

první letošní novorozenec v kraji Ela Šumberová (Foto: Nemocnice Zlínského kraje)
KROMĚŘÍŽ – Celkem 646 dětí se loni narodilo v kroměřížské porodnici. Ve jménech vedou Eliška a Jakub, mezi neobvyklá patří Alf nebo Milagros, řekl za nemocnici Zdeněk Dvořák.

Počet narozených dětí je zhruba stejný jako v předchozích letech, přestože loni činnost nemocnice zkomplikovala pandemie koronaviru. „Epidemiologická situace nebyla v uplynulém roce příznivá, navíc s ní souvisela různá vládní nařízení. Došlo například k zákazu otců u porodu, naštěstí platil jen krátce. Museli jsme pozastavit prohlídky porodních sálů pro nastávající maminky, kurzy psychoprofylaxe, organizačně přemístit ambulantní provozy a řešit celou řadu dalších situací, které nebyly v předchozích letech obvyklé,“ uvedl Lukáš Vacula, který v roce 2020 působil na gynekologicko-porodnickém oddělení ve funkci zástupce primáře a od 1. ledna tohoto roku jej vede jako primář. Podle něj se vše podařilo zvládnout. „Zjistili jsme, že umíme operativně reagovat na akutně nastalé situace a vyrovnat se s nimi při zachování profesionálního přístupu k našim klientkám. Zásluhu na tom má celý náš tým,“ dodal Vacula.

Hned čtvrtina ze všech porodů, konkrétně 164, se loni uskutečnila takzvaným císařským řezem. Největší dítě narozené v Kroměřížské nemocnici mělo po porodu váhu 5230 gramů, naopak nejmenší vážilo 1220 gramů. Převládali chlapci, těch se narodilo 335, dívek bylo o 24 méně. Ve dvou případech se narodila dvojčata.

Pro své potomky rodiče volili nejraději tradiční česká jména. Mezi kluky přibylo nejvíce Jakubů, Šimonů, Tomášů, Vojtěchů a Janů, mezi děvčaty Elišky, Emy, Natálie, Terezy a Adély. „Zaznamenali jsme také neobvyklá či u nás málo častá jména. U dívek třeba Melody, Zandaria, Milagros nebo Bibiana, u chlapců Alf, Atrey, Bryan, Joachim či Yousef,“ vyjmenovala Klára Čečatková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Kroměřížské nemocnice.

I v letošním roce chce kroměřížská porodnice navyšovat standard svých služeb. A ty také rozšířit. „V plánu je například přesunutí řádově stovek menších operačních výkonů do ambulantního provozu, což bude pro klientky komfortnější a zdravotníkům toto opatření poskytne více prostoru na operačních sálech pro větší výkony,“ řekl Dvořák. Ambulantní péče bude nově doplněna o odbornou poradnu pro močovou inkontinenci a poruchy pánevního dna a dále o poradnu pro chronickou pánevní bolest, endometriózu a sterilitu, což umožní zvýšit péči o ženy s těmito potížemi.

--> --> --> --> -->