V Otrokovicích probíhá celoplošná deratizace

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Otrokovice)
OTROKOVICE - Odbor rozvoje města Městského úřadu Otrokovice oznamuje, že od 10. března do 17. dubna 2020 probíhá na území města jarní etapa celoplošné deratizace. Server Zlin.cz o tom informovala mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

V této souvislosti upozorňuje radnice občany, že mohou nahlásit případná ohniska výskytu hlodavců (nory, uhynulé hlodavce aj.), která se vyskytují na veřejně přístupných pozemcích města.

Zároveň vyzýváme podnikatelské subjekty, jejichž provozovny se nachází na území města, aby se v zájmu maximální účinnosti prováděného deratizačního zásahu zapojily do této akce.

V rámci informování veřejnosti uvádíme nejdůležitější údaje k prováděné akci.

Při hubení hlodavců se používají nástrahy chráněné bezpečnostní složkou BITREX. Použití bezpečnostní složky slouží zejména k ochraně lidí, psů a koček před požitím nástrah. Látka reaguje u těchto zvířat jako hořčina, která se nedá pozřít a je ihned vyvržena ven. Hlodavci ji však nevnímají.

Návnady nejsou volně přístupné. V domech jsou jako ochrana před domácími zvířaty umísťovány deratizační staničky s nástrahami. Nástrahy se pokládají do kanalizace, do šachet, které jsou opatřeny těžkým víkem. V norách na venkovních plochách se nástrahy zakopávají.

Pravděpodobnost, že pes pozře nebo zakousne přiotráveného hlodavce je malá, ale pokud se tak stane, je vhodné informovat veterinárního lékaře, který ví, jak v tomto případě postupovat. Městský úřad Otrokovice spolupracuje s veterinářem Rudolfem Macem, Prostřední 417, Otrokovice, mobil: 777 133 832, který je seznámen s použitou deratizační látkou i jejími účinky.

„Žádáme také občany, aby ve městě neodhazovali zbytky potravin, ani nekrmili toulavé kočky. V případě chovu domácích zvířat je potřeba zabezpečit krmivo i jeho zbytky před těmito nežádoucími hlodavci,“ vzkázala Stehlíková.

Město zajišťuje deratizace pouze v budovách a na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města Otrokovice.. Deratizaci pozemků v soukromém vlastnictví si musí zajistit jejich majitelé na své vlastní náklady.

S případnými dotazy týkajícími se deratizace se mohou lidé obrátit na odbor rozvoje města, pracovnici Marii Zahradníčkovou.

Sponzorem článku je společnost Deratizace Praha, která nabízí tyto služby:
– likvidace potkanů
hubení myší
dezinsekce

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x