V Otrokovicích rozšíří systém třídění odpadů

Foto: MěÚ Otrokovice
OTROKOVICE - Dalších dvacet červených odpadových nádob určených ke sběru kovových obalů bylo v těchto dnech rozmístěno na otrokovických sídlištích Střed, za poliklinikou a Trávníky. Důvodem je snaha města rozšířit třídění odpadů o další využitelnou surovinu, která doposud bez užitku končí ve směsném komunálním odpadu na skládce, serveru Zlin.cz to řekla mluvčí města Romana Pastuszková.

K 1. lednu letošního roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který ukládá obcím povinnost vytřídit a recyklovat v roce 2025 minimálně 60 % komunálního odpadu. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, musí se dosavadní systém třídění ještě daleko více zintenzivnit. „Dnes se v Otrokovicích nachází více než 200 stanovišť s kontejnery na papír, plasty a sklo a patnáct sběrných dvorů, kam můžou občané odkládat všechny ostatní složky komunálního odpadu. Lze tedy říci, že systém sběru odpadů je pro občany vysoce komfortní a záleží na zodpovědném přístupu každého z nás, aby odpad řádně roztřídil a uložil do označené odpadové nádoby,“ uvedl jednatel Technických služeb Otrokovice Vladimír Plšek.

Rozšíření tříděného sběru o kovové obaly bylo umocněno zvyšujícím se výskytem kovových obalů v komunálním odpadu, a to jak plechovek od nápojů, tak i konzerv od potravin či krmiv pro domácí mazlíčky. Z důvodů barevného rozlišení od ostatních druhů odpadů byly pro sběr kovů zvoleny červené odpadové nádoby o objemu 240 l, které dříve sloužily pro sběr papíru (dnes jsou pro papír určeny modré nádoby). „Žádáme proto občany, aby tyto nádoby využívali opravdu jen k odkládání kovových obalů či drobných kovových předmětů a neznečišťovali je jinými odpady. Větší kovové předměty je nutno tak jako doposud ukládat do kontejnerů ve sběrných dvorech. Rozmisťování dalších nádob na kovové odpady bude postupně pokračovat tak, aby během následujících dvou let bylo pokryto celé město,“ uzavřel Vladimír Plšek.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x