Valašské Meziříčí nabízí živnostníkům pomoc ve výši 10 tisíc korun

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Valašskomeziříčští městští radní se rozhodli zmírnit dopady plynoucí z vládního rozhodnutí o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách na drobné podnikatele ve Valašském Meziříčí. Pokud splní městem stanové podmínky, mohou si zažádat o peněžitou pomoc formou daru, serveru Zlin.cz to oznámil mluvčí města Jakub Mikuš.

„Koronavirová pandemie a opatření s ní související se neblaze dotýkají také živnostníků ve Valašském Meziříčí. I když by jejich ztráty vyvolané uzavřením provozoven měl primárně sanovat stát, rozhodli jsme se jim v této nelehké době pomoci,“ přiblížil důvody vedoucí k rozhodnutí radních starosta Robert Stržínek. Na základě zkušeností z Ostravy či Prostějova tak Valašské Meziříčí vyhlásilo mimořádnou formu peněžité pomoci místním živnostníkům. „V případě že splní předem stanovené podmínky, mezi jinými musí dodržet limit celkového obratu a mít adresu sídla i provozovny na území města, mohou si podat žádost o peněžitou pomoc ve výši maximálně 10 tisíc korun. O jejím přidělení pak rozhodne rada města. V rozpočtu máme na tuto mimořádnou pomoc vyčleněnu částku tři miliony korun,“ pokračoval starosta.

Řádně vyplněnou žádost mohou živnostníci podávat ve lhůtě od 23. dubna do 6. května včetně prostřednictvím datové schránky, poštou, vložením do schránky umístěné před budovou MěÚ v ulici Soudní 1221. „Využít mohou také e-mail epodatelna@muvalmez.cz a žádost podat formou podepsaného e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem nebo naskenovanou a podepsanou přiložit do e-mailu s tím, že originál žádosti poté doručí jednou z předchozích možností do konce lhůty pro předkládání žádostí,“ řekl Zdeněk Studeník, vedoucí finančního odboru města Valašské Meziříčí a doplnil: „Rada města bude o jednotlivých žádostech rozhodovat průběžně. Obdobně budou také vypláceny jednotlivým žadatelům.“

V případě dotazů mohou žadatelé využít e-mail: podnikatel@muvalmez.cz nebo se obracet přímo na zaměstnance oddělení rozvoje města (po – pá 8.00 – 15.00) na telefonech: 602 544 283, 602 579 815 a 602 709 659.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x