Valašskokloboucká radnice je připravena podpořit spolky částkou půl milionu korun

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Valašské Klobouky)
VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Své projekty pro nadcházející rok a žádosti o jejich dotační podporu mohou předkládat městu Valašské Klobouky místní spolky. Program Spolupráce dlouhodobě pomáhá s realizací spolkových záměrů na poli kultury, sportu, cestovního ruchu, školství, životního prostředí či práce s dětmi a mládeží, server Zlin.cz o tom informovala mluvčí města Lenka Zvonková.

Na příští rok je pro spolky připraveno 500 tisíc korun. Uzávěrka příjmu žádostí je 12. října.

„Program Spolupráce nese svůj název oprávněně, protože spolky z podstatné části spolupracují na utváření bohatého veřejného života ve Valašských Kloboukách. Svými pravidelnými aktivitami, projekty a akcemi pro děti, mládež i veřejnost pomáhají udržovat místní komunitu a uchovávat zdejší tradice a hodnoty. A na tom s nimi město rádo spolupracuje formou dotační podpory,“ uvedla Eliška Olšáková.

Program Spolupráce zahrnuje šest dílčích titulů. Až 35 tisíc korun mohou spolky čerpat na projekt v oblasti kultury, například na organizaci akce, koncertu, představení, oslavu výročí nebo na nové formy umění. Na záměr v oblasti cestovního ruchu je možné získat 20 tisíc korun, a to například na prezentaci nových míst pro cestovní ruch formou akcí, na rozvoj cykloturistiky a cyklotras, vytváření nových turistických stezek a podobně.

Projekt sportovního charakteru může získat 20 tisíc korun. Může se jednat o akce s dětmi a mládeží, volnočasové aktivity, výstroj a startovné týmů, odměny za úspěšné reprezentace města, ceny a poháry do soutěží a další. Na spolupráci spolků se školstvím lze získat až 30 tisíc korun. Zde bude možné zahrnout spolkové akce pro školy, školní kluby či třídy, sdružení rodičů, nové formy vzdělávání či akce pro předškolní děti, žáky, studenty i účastníky celoživotního vzdělávání.

Na aktivity cílené do oblasti životní prostředí mohou žadatelé obdržet 30 tisíc korun. Jednat se přitom může o environmentální výchovu dětí, mládeže a dospělých, ochranu přírody a krajiny, ochranu a využití vodních zdrojů, šetření energiemi, odpadovou problematiku, péči o životní prostředí ve městě a jiné.

„Samostatným titulem klademe důraz na projekty neziskových organizací věnované systematické práci s dětmi a mládeží. Spolky, které vedou pravidelné aktivity pro děti a mladé, mají možnost získat dotaci až 20 tisíc korun. Mohou se věnovat různým směrům, ať už půjde o vzdělávání, ekologii, kulturu či jiné,“ dodala Eliška Olšáková.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x