Ve Zlíně přibude více než 180 stromů

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Zlin)
ZLÍN - Ve Zlíně se chystá na podzim výsadba nových stromů. Přibude jich přes 180, serveru Zlin.cz to sdělil Lukáš Fabián z tiskového oddělení magistrátu.

V rámci náhradní výsadby za pokácené dřeviny a také v rámci doplnění stromového patra ve městě nechá město vysadit v různých lokalitách 110 tzv. alejových stromů. Kde to stanovištní podmínky dovolují, budou velkokorunné stromy. Kde jsou podmínky omezené, budou vysazeny stromy malokorunné, sloupovité či keře na kmínku.

Půjde o druhově pestrý sortiment od buků, dubů, javorů, habrů až přes okrasné třešně či jabloně. Nebudou chybět ani jehličnany jako jedle, borovice či modříny. Půjde o výsadby napříč celým městem. Doplněná bude výsadba v parcích, v místních částech či v řadě ulic sídliště Jižní Svahy jako například v ulici Okružní, Budovatelská nebo Křiby.

Další výraznou výsadbu plánuje Odbor městské zeleně v prostoru Gahurova prospektu, kde půjde o náhradu za stromy z nutného kácení v roce 2018. Zde došlo k pokácení celkem 48 kusů neperspektivních dřevin, které vykazovaly zdravotní problémy, byly napadeny kůrovcem, eventuálně se ve čtyřech případech jednalo o kompoziční záměr z důvodu otevření průhledu na Památník T. Bati. Po dohodě s Národním památkovým ústavem Kroměříž Odbor městské zeleně navrhl vyšší počet náhradních výsadeb v počtu 57 kusů, s čímž Odbor životního prostředí a zemědělství souhlasil.

„Protože se jedná o parkový prostor v bezprostředním okolí kulturní památky Památník T. Bati, musel tuto výsadbu schválit také Národní památkový ústav v Kroměříži. Postupně jsme museli s kolegy z památkového ústavu vyladit sortiment těchto výsadeb. Vycházeli jsme z dobových fotografií, ale i postupných dosadeb z 60. let. Pouze původní koncept, střídání několika málo taxonů (podobných druhů) a tvarová a barevná rozmanitost může zajistit uchování památkových hodnot Gahurova prospektu jako celku v dlouhodobém horizontu,“ vysvětlil Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast městské zeleně.

K obnově prospektu byly vybrány dřeviny jako sloupovitý javor, habr, borovice lesní i černá, vrba převislá, okrasná jabloň či třešeň a další.

S výsadbou stromů souvisí také aktualizace jejich zdravotních posudků ve vybraných lokalitách města. I díky projektu Stromy pod kontrolou má město i veřejnost přehled o takřka každém stromě v péče města Zlína. V systému je zaneseno více než 10 tisíc stromů a letos na podzim je nutné provést inventarizaci dřevin na nových plochách a revizi již dříve hodnocených stromů. Hodnotit dřeviny se budou např. v lokalitách jako Valachův žleb, Centrální park, Podlesí, Zelinova, Křiby a mnoha dalších. V tomto případě dojde k hodnocení cca 1200 stromů. Revize starších posudků pak čeká na cca 2 500 stromů.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x