Ve Zlíně začne největší dopravní stavba za posledních deset let

Vizualizace nového dopravního napojení. Foto: Město Zlín
ZLÍN – Na jaře roku 2022 začne ve Zlíně stavba nového dopravního napojení průmyslové zóny Zlín-východ a městské části Příluky. Půjde o největší strategickou stavbu za posledních deset let. Město na ni získalo dotace ve výši přibližně 190 milionů.

Stavba nového silničního napojení bude jednou z největších nových dopravních staveb na území města Zlína. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na získání dotací a přípravě této strategické stavby. Stejně tak děkuji Ředitelství silnic a dálnic za spolupráci v rámci tohoto projektu,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek.

Nové silniční napojení bude řešit silniční mimoúrovňové křížení přes železniční trať, opravy navazujících komunikací, stavbu nové okružní křižovatky a záchytného parkoviště pro motorová vozidla. V neposlední řadě dojde k propojení páteřní cyklotrasy. Cílem stavby je přímé napojení průmyslové zóny mimo zastavěné území za účelem zkvalitnění dopravní dostupnosti a odlehčení obytné zástavby místním částem Příluky a Lužkovice.

Nová mostní konstrukce povede nad železniční tratí a řekou Dřevnicí a vyústí v okružní křižovatku na místní komunikaci v ulici Cecilka. Od této křižovatky bude vybudován sjezd k záchytnému parkovišti, které bude sloužit jako přestupný bod na veřejnou dopravu pro cestování dále do centra města. Kapacita parkoviště bude přibližně 140 míst. Stávající most bude nahrazen lávkou pro pěší a cyklisty, která by měla zajistit plynulou návaznost stávajících cyklostezek směrem na Vizovice.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x