Ve Zlíně se rozmáhají černé skládky

Foto: MP Zlín
ZLÍN - V poslední době se ve Zlíně opět rozmáhá nešvar v podobě odkládání odpadu mimo sběrné nádoby. U stanovišť na tříděný odpad se tak stále častěji vyskytují hromady papírových či plastových obalů, které se nevejdou dovnitř a jejich původci je ponechají ležet na zemi, serveru Zlin.cz to sdělil zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík.

Co tedy dělat v případech, kdy jste si pořídili novou televizi s úhlopříčkou těsně pod tři metry, novou sedací soupravu, nábytek všeho druhu nebo jste se rozhodli zútulnit svoji domácnost jinými objemnými předměty, po nichž vám zbyla hromada nepotřebných obalů?

Pokud se jich rozhodnete zbavit u nádob na recyklovaný odpad, vězte, že otvor pro vhoz má své limity. „Dalo by se předpokládat, že se soudný člověk nepokusí protlačit okénkem o velikosti 20 x 50 cm karton o nesrovnatelně větší velikosti, ale od okamžiku, kdy jsme viděli v kontejneru na směsný odpad vloženou část sedací soupravy, která z ní trčela přibližně dva metry do výšky, nás už překvapí máloco. Vřele bychom tedy doporučovali zmenšit rozměry odpadu tak, aby se jednotlivé kusy vlezly dovnitř. Dobrou alternativou pak může být jejich naložení do auta a využití některého ze sběrných dvorů, které provozují Technické služby Zlín,“ doplnil Janík.

Určitě není vhodné zanechávat odpadky mimo nádoby k tomu určené. „Nejenže to nepůsobí již na první pohled esteticky, ale dokáže to doběla rozpálit ty z našich spoluobčanů, kteří mají stanoviště sběrných nádob v zorném poli ze svých domů a bytů. Na cizí odpadky, které rozfoukává zimní vítr nebo rozmáčí déšť, se totiž nikdo dívat nechce,“ dodal Janík.

A jak na takové jednání pohlíží právní předpisy? Zákon o odpadech říká, že fyzické osobě, která neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, hrozí za přestupek pokuta do výše 50 000 Kč.

„Uznáváme, že strašení pokutami za porušení všech možných povinností je v poslední době více než dost. Proto bychom si velmi přáli, aby lidé byli zodpovědní k životnímu prostředí i dalším spoluobčanům. Beznadějné případy však nebudeme váhat oznámit k přestupkovému řízení správnímu orgánu,“ uzavřel Janík.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x