Výsledky mluví jasně: všechny mosty jsou v pořádku

Nový most ve Vlachovicích-Vrběticích, foto: ŘSZK, V. Cekota
ZLÍNSKÝ KRAJ – Ředitelství silnic Zlínského kraje zveřejnilo výsledek ročního hodnocení technického stavu mostů. Podle odborné firmy není ani jeden ze 729 mostů v kraji v havarijním stavu.

Všechny mosty na silnicích II. a III. třídy jsou v řádném a bezpečném stavu. Vyplývá to z hodnocení, které pro Ředitelství silnic Zlínského kraje zpracovala specializovaná firma PavEx® Consulting z Brna.

Známka celkového hodnocení za uplynulý rok se dokonce mírně zlepšila. Z loňské hodnoty 3,45 na letošních 3,43. Na sedmibodové hodnotící stupnici se tak technický stav mostů pohybuje na pomezí mezi dobrým a uspokojivým.

„V uplynulém roce jsme do přestaveb, rekonstrukcí a stavební údržby mostů na krajské silniční síti opět vložili nemalé prostředky. Dohromady šlo o částku 160 milionů korun. Dlouhodobě se nám tak daří udržovat mosty v přijatelném stavu, jízda přes ně je v každém případě bezpečná. Technický stav mostů v pravidelných intervalech kontrolují autorizovaní mostaři. Odstraněním původního a výstavbou nového mostu ve Vrběticích jsme se také zbavili jediného mostu, který byl před rokem hodnocen jako havarijní,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

--> --> --> --> -->