Veřejnosti byl představen projekt rekonstrukce Velkého kina, další setkání s občany budou následovat

Veřejnosti byl představen projekt rekonstrukce Velkého kina. Foto: Zlin.eu
ZLÍN – Novinkou pro občany Zlína je možnost seznámit se s významnými a strategickými projekty města z úst politické reprezentace a především odborníků na danou problematiku. Ve středu 8. září byl představen a diskutován s veřejností projekt rekonstrukce velkého Kina.

První setkání proběhlo v prostorách kulturního institutu Alternativa za účasti primátora Jiřího Korce, náměstků primátora Pavla Stojara a Pavla Brady a vedoucího Odboru prostorového plánování Magistrátu města Zlína Ivo Tučka. Vítězný návrh rekonstrukce představil zástupce ateliéru re:architekti Ondřej Synek.

Návštěvníci měli možnost po úvodní prezentaci v rámci diskuze hovořit se všemi zúčastněnými. Položené dotazy se týkaly především využití nové podoby Velkého kina, řešení zachování památkově chráněné nosné konstrukce, důvodu zachování původní podoby kina z roku 1932 apod.. Bylo vystaveno i všech šest soutěžních návrhů včetně detailně propracovaných modelů, které vznikly z netradičního procesu, tzv. soutěžního dialogu, během kterého se jednotlivé návrhy postupně formovaly.

Diskuze s občany byla konstruktivní a věcná, za což jsem velmi rád. Myslím, že je důležité, aby o nákladných projektech realizovaných městem měli občané správné a nezkreslené informace. Občané by se měli těšit, jak jim hotové projekty začnou sloužit. Proto se chci se Zlíňany i nadále potkávat, abychom vyvrátili případné mýty a polopravdy. Občané se zároveň  mohou ptát na to, co je zajímá, nebo aby řekli, z čeho mají u daného projektu obavy,“ sdělil primátor Jiří Korec. Další setkání se plánují například na téma rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky nebo urbanistického návrhu na využití plochy pod sportovní halou.

Občané mohou získávat informace i v rámci pořadu Na slovíčko s primátorem Jiřím Korcem, který se díky zlepšené epidemiologické situace přesouvá z online prostředí i do osobní roviny.  Upraven bude i formát setkávání s občany v městských a místních částech. Před každým setkáním, které probíhá v sálech a pořizuje se z něj zápis, budou nově naplánovány neformální hodinové procházky v dané lokalitě, které se však uskuteční v závislosti na počasí.

Kromě zmíněných novinek město Zlín již dříve zavedlo aplikaci „Mobilní rozhlas“, díky které mohou občané zasílat podněty k vyřešení jednotlivých problémů a zároveň v ní naleznou i informace o dění ve městě.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x