Voda na Zlínsku bude opět pod kontrolou měst a obcí

Foto: Město Zlín
ZLÍN – Zástupci akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Zlín (VaK Zlín) na poslední valné hromadě schválili transformaci vodárenství. Majetkovou kontrolu nad provozováním vodárenské infrastruktury budou mít už od poloviny tohoto roku města a obce. Další důležitou změnou je zkrácení doby trvání smlouvy se společností Moravská vodárenská o 5 let - do roku 2029 místo do roku 2034.

Na valné hromadě bylo zastoupeno více než 90 % akcionářů společnosti VaK Zlín a pro samotnou transformaci hlasovalo přes 92 % přítomných zástupců, což deklarovalo jasný signál zástupců měst a obcí, že chtějí mít vodárenství na Zlínsku pod kontrolou.

„Jsem opravdu rád, že se od 1. července vodárenství na Zlínsku vrátí pod majetkovou kontrolu měst a obcí. Je to obrovský úspěch, kterým se ukončují mnohaleté spory. Zároveň se jasně definuje i budoucnost vodárenství na Zlínsku, neboli co se stane po roce 2029,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.

Transformace by podle slov Jiřího Korce měla proběhnout bez negativního vlivu na cenu vody a míry investic, čili bez zdražování a snížení investic do vodohospodářské infrastruktury.

Nová provozní společnost Vodárna Zlín bude mít 7 členů představenstva a stejný počet členů dozorčí rady. Společnost VaK Zlín bude mít v představenstvu této nové společnosti 3 své zástupce a 6 zástupců v dozorčí radě. Vodárna Zlín bude fungovat s prvky tzv. „německého modelu“, to znamená, že dozorčí rada bude mít v řízení nové společnosti důležitou roli.

„Jsem rád, že se nám podařilo dohodnout navýšení počtu zástupců měst a obcí v představenstvu nové provozní společnosti, které bylo následně potvrzeno v mediačním řízení,“ pokračoval Korec.

V nové společnosti Vodárna Zlín budou mít od počátku města a obce prostřednictvím VaK Zlín 75% majetkový podíl. „Právní i ekonomická analýza nám doporučila tyto změny schválit a zlínští zastupitelé na svém mimořádném jednání transformaci jednohlasně doporučili,“ dodal Jiří Korec.

Transformace mění provozní model vodáren, dříve ukončuje stávající provozní smlouvy s Moravskou vodárenskou a vede k zastavení dlouholetých soudních sporů, které souvisely právě se zavedením současného provozního modelu.

„Jedním z důvodu mého vstupu do politiky bylo přesvědčení, že voda by měla patřit městům a obcím a chtěl jsem pomoci jejímu návratu pod kontrolu municipalit. Jsem rád, že se nám společně podařilo této změny dosáhnout a po 18 letech ukončit desítky soudních sporů,“ doplnil náměstek primátora Pavel Brada, který má společnost VaK Zlín v gesci.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x