Vodní pramen v Přílukách má zvýšené hodnoty železa

Foto: MěÚ Zlin
ZLÍN - Kvalita pramenité vody v Přílukách se zhoršuje, podle posledních laboratorních výsledků obsahuje voda zvýšené hodnoty železa. Serveru Zlin.cz to oznámil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Odbor životního prostředí a zemědělství zlínské radnice dlouhodobě sleduje kvalitu vody v několika pramenech ve Zlíně. Jedním z nich je i pramen podzemní vody v Přílukách u točny MHD.

Základní chemický a mikrobiologický rozbor vody je zde prováděn 4x ročně a výsledky ve sledovaných ukazatelích vždy splňovaly požadavky na pitnou vodu. V roce 2019 však byly poprvé zaznamenány zvýšené hodnoty železa mírně nad stanovený limit, tento nepříznivý trend pokračuje i v letošním roce. Hodnoty železa se postupně zvýšily do té míry, že v současné době ovlivňují barvu, chuť i pach vody.

Poslední rozbor ze srpna 2020 tuto skutečnost potvrdil. Příčinou zvýšeného obsahu železa ve vodě je s velkou pravděpodobností koroze potrubí, kterým voda vytéká již od šedesátých let 20. století. Jedná se o horizontální odvodňovací vrt, který byl tehdy proveden v souvislosti se sanací sesuvu, ke kterému došlo ve svahu nad současným pramenem. Přestože je tedy voda z pramene Příluky po mikrobiologické stránce v pořádku a také obsah dusičnanů je podlimitní, její senzorické vlastnosti jsou negativně ovlivněny zvýšeným obsahem železa.

„Stále tedy platí pravidlo, které opakovaně zdůrazňujeme, tj. že vodu z přírodních zdrojů lze využívat k pitným účelům pouze na vlastní zodpovědnost. Informace o výsledcích rozborů je vyvěšena přímo v altánu u pramene a rovněž na stránkách města. Odbor životního prostředí a zemědělství prověřuje možnosti kamerového průzkumu stavu potrubí a možnosti jeho případné sanace,“ sdělila vedoucí oddělení vodního hospodářství, Martina Vašátková.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x