Vsetínská radnice vyvrací spekulace ohledně spalovny

Vsetínská radnice vyvrací spekulace ohledně spalovny. Foto: otevrenyvsetin.cz
VSETÍN – V posledních dnech se v některých médiích a na sociálních sítích začaly množit informace, že projekt výstavby spalovny odpadu ve vsetínské lokalitě Ohrada pokračuje. Tyto spekulace však vedení radnice vyvrací.

Během on-line veřejného projednání záměru výstavby ZEVO, tedy zařízení pro energetické využití odpadu, zopakoval starosta Jiří Růžička stanovisko vsetínských radních a zastupitelů, že s výstavbou spalovny odpadů v lokalitě Ohrada nesouhlasí.

Veřejné projednání záměru je jednou z posledních nutných procedur procesu EIA, na závěr kterého se krajský úřad vyjadřuje k případným dopadům projektu na životní prostředí, a jeho souhlasné stanovisko je nutné pro případnou realizaci. Vzhledem k pandemické situaci se konalo on-line formou, tedy přes internet, a mohl se do něj zapojit kdokoli. Této možnosti využil i starosta Vsetína Jiří Růžička, který opětovně deklaroval postoj vedení radnice i celého zastupitelstva. „Ten zůstává už od roku 2019 neměnný – s výstavbou spalovny v dané lokalitě nesouhlasíme,“ uvedl Růžička.

Nehledě na to se však v některých médiích a na sociálních sítích začaly objevovat informace, podle nichž údajně investor projektu Zásobování teplem Vsetín neplánuje od projektu výstavby spalovny ustoupit. Předseda představenstva Michal Chmela však v dopise starostovi ze dne 18. května tyto spekulace odmítá. „Nesouhlasný postoj města Vsetín a projevený nesouhlas občanů města respektujeme. Jak jsme již deklarovali po rozhodnutí zastupitelstva, projekt byl ukončen v listopadu 2019. Již v okamžiku, kdy jsme sdělili, že projekt ukončujeme, jsme zároveň informovali, že dokončíme proces posuzování vlivu záměru na životní prostředí. Na tom se nic nemění, po ukončení EIA procesu další kroky již nechystáme,“ napsal Michal Chmela.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x