Výstavba nové okružní křižovatky a točny MHD na Jižních Svazích jde do finále

Vizualizace nové okružní křižovatky a točny MHD. Foto: Město Zlín
ZLÍN – Výstavba nové okružní křižovatky na silnici III/490 a točny MHD na Jižních Svazích, která je letošní největší investiční akcí zlínské radnice, po roce míří do finále. Kruhový objezd na Kocandě a kompletní průjezd na Vršavu bude do plného provozu uveden do 15. září.

Vedle zlínské radnice se do investiční akce zapojilo také Ředitelství silnic Zlínského kraje, které je vlastníkem silnice III. třídy na ulici Okružní. Zatímco město Zlín se stará o část stavebních úprav a točnu MHD, Ředitelství silnic řeší zbývající část kruhového objezdu a zatáčky směrem od Vršavy.

Tato akce měla za cíl vybudovat novou okružní křižovatku a novou koncovou zastávku – točnu MHD, jejíž součástí bude účelová komunikace umístěná mimo vozovku silnice III. třídy, kdy tyto objekty budou dopravně napojeny na okružní křižovatku,“ upřesnila Irena Orságová ze zlínského magistrátu.

V rámci stavebních prací došlo k rekonstrukci části silnice III/49018, nezbytně nutným přeložkám a přípojkám inženýrských sítí, zřízení objektu pro zázemí řidičů MHD s napojením na vodovod a kanalizaci či demontáži stávajícího a montáži nového trolejového vedení.

Dále dojde k rekonstrukci stávajících zastávek Jižní Svahy – Kocanda v obou směrech, k revitalizaci přilehlých veřejných prostranství včetně úpravy zeleně, rekonstrukci a novostavbě veřejných chodníků a cyklostezky pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů a zajištění odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch,“ pokračovala Orságová.

Celková cena díla bude za město Zlín činit přibližně 43 milionů korun, další část bude financována Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, které na tuto stavbu získalo dotaci z evropských fondů.

Kruhový objezd na Kocandě a kompletní průjezd na Vršavu bude do plného provozu uveden do 15. září.

Během podzimu pak budou pokračovat dokončovací práce jako rekonstrukce chodníků a zastávek či osazení zeleně. Celá akce by tak měla být ukončena v polovině října letošního roku,“ uzavřela Irena Orságová.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x