Začíná sezona zimní údržby v kraji. Připraveno je přes 170 kusů techniky a 14 tisíc tun soli

Lidé i technika pro zimní údržbu silnic jsou od 1. listopadu v pohotovosti. Foto: ŘSZK
ZLÍNSKÝ KRAJ - Před novým obdobím zimní údržby silnic, které začíná 1. listopadu a trvá do 31. března, silničáři připravují techniku. Doplňují také sklady posypových materiálů, vytvářejí rozpisy služeb pracovníků a prověřují dohodnuté kanály pro předávání informací.

Na krajských silnicích bude letos chemický posyp (solení) uplatňován na 771,3 kilometru dopravně nejzatíženějších silnic, inertními posypy (kamennou drtí) bude udržováno 910,8 kilometru (54 %).

Celkem 90,8 kilometru silnic III. třídy s malým dopravním významem (5 % krajských silnic) se v zimě neudržuje. Tyto úseky jsou opatřeny svislým dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní.

Pro účely zimní údržby jsou silnice rozděleny do tří skupin či pořadí podle jejich dopravního významu. U každého pořadí platí jiné zákonné časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin.

Celkově bude v zimním období 2022–23 připraveno pro silnice II. a III. třídy na území Zlínského kraje 61 sypačů pro posyp vozovek i odstraňování sněhu pluhováním, 69 traktorových radlic, 34 nakladačů a 11 ks těžké techniky (sněhových fréz, grejdrů apod.). Při maximálním nasazení může být do zimní údržby silnic zapojeno až 296 pracovníků (včetně externích pracovníků).

Pro nové zimní období je na 14 skládkách připraveno pro posyp silnic II. a III. třídy 14 068 tun posypové soli a 18 911 tun kamenné drti.

Zimní údržba na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji bude zajišťována na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a „Sdružením SÚS 2022“. Na území jednotlivých okresů pak budou údržbu realizovat následující členové sdružení: Kroměříž – SÚS Kroměřížska, s. r. o., Uherské Hradiště – SÚS Slovácka, s. r. o., Vsetín – SÚS Valašska, s. r. o., a Zlín – SÚS Zlínska, s. r. o.

Dispečinky zimní údržby budou držet po celé zimní období nepřetržitou službu:

  • Kroměříž: 573 331 457, 602 507 964
  • Uherské Hradiště: 572 434 210, 739 052 869
  • Valašské Meziříčí: 571 611 686, 603 542 167
  • Zlín: 577 044 204, 602 436 601
×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x