Září je pro děti hodně zátěžové období, říká pracovnice dětského domova Ivana Trynerová

Foto: Jiří Balát
ZLÍN - Jednou z letos oceněných pracovnic sociálních služeb je také Ivana Trynerová, která úctyhodných 39 let pracuje v někdejším Dětském domově ve Zlíně – Burešově, jenž se postupně přeměnil na dnešní Dětské centrum Zlín. V nominaci na ocenění se píše, že paní Ivana je nepostradatelným členem týmu, který dokáže práci přizpůsobovat neustálému vývoji a aktuálním potřebám ohrožených dětí.

Paní Trynerová začala svou profesní dráhu nejprve jako vystudovaná zdravotní sestra, ale v průběhu let se rekvalifikovala na pracovnici v sociálních službách pro děti vyžadující okamžitou pomoc. „Velmi mě přitahovala možnost pomáhat dětem nejen jako zdravotnice, ale být jim oporou i v různých těžkých situacích, kdy to nezvládá vlastní rodina nebo nejbližší příbuzní. Jde o nepřetržitou pohotovost 24 hodiny denně, o víkendech i svátcích, protože k různým vyhroceným událostem, případně tragédiím, bohužel dochází nečekaně a náhle,“ říká paní Trynerová.

Klienti přicházejí buď spontánně, z vlastní potřeby, anebo je přivádějí pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí. „Důvodů, proč se u nás ocitají, je nespočet: Může to být například autonehoda rodičů, kdy se nikdo z příbuzenstva o děti nemůže postarat. Takových dramatických scénářů s sebou život nese nepřeberné množství. Někdy nás však dítě vyhledá i samo od sebe – třeba proto, že nezvládá stres, že si s nějakým problémem neví rady – mimochodem jako hodně zátěžové období se nám jeví září, kdy začíná škola a současně se projevuje, že v rodinách něco nefunguje,“ přibližuje poznatky z praxe Ivana Trynerová.

V dětském centru, které má celokrajskou působnost, najdou malí klienti nejen ubytování na přechodné období, než se podaří jejich situaci vyřešit buď ve vlastní rodině, nebo zajištěním například pěstounské péče. Děti jsou dopravovány do spádové školy i do zájmových kroužků – pokud možno tam, kam chodí a kde mají své kamarády a přirozené vazby, a zároveň přímo v zařízení je jim k dispozici psycholog, speciální pedagog, případně je jim zajištěna jiná potřebná odborná péče.

Práce, kterou v našem centru vykonáváme, je poměrně značně psychicky náročná, přesto ji miluji. Obrovskou satisfakcí pro mě i celý tým kolegů je to, že nás děti často po určité době vyhledají a svěří se, jak se u nás cítily dobře. Většinou k tomu dochází až s odstupem, kdy překlenou tu těžkou situaci, která je k nám přivedla. Tato zpětná vazba je nejlepší odměna nejen pro mě osobně, ale asi pro všechny kolegy, kteří pracují v sociálních službách,“ dodává Ivana Trynerová.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x