Zásah v bývalých muničních skladech ve Vrběticích skončil

VLACHOVICE-VRBĚTICE - Velitel zásahu Jaromír Tkadleček ukončil v úterý 13. října bezpečnostní opatření Výbuch v bývalých muničních skladech ve Vlachovicích-Vrběticích. Společně s prvním náměstkem policejního prezidenta Martinem Vondráškem a dalšími představiteli složek, které se na opatření podíleli, zásah zhodnotili a oba poděkovali všem složkám, které se na tomto náročném zásahu podíleli za spolupráci, a také poděkovali občanům dotčených obcí za trpělivost, serveru Zlin.cz to sdělila policejní mluvčí Lenka Javorková.

Oznámení o explozích v areálu, konkrétně skladu č. 16, přijali policisté 16. října 2014 dopoledne. Bezprostředně poté evakuovali firmy a školu sousedící s areálem. Druhý sklad č. 12 pak explodoval o dva měsíce později, dne 3. prosince 2014. „V tento den jsme také z bezpečnostních důvodů společně s hasiči evakuovali na čtyři dny občany přilehlých obcí Haluzice a Lipová,“ připomenula osudnou událost Javorková.

Na základě odborného stanoviska Pyrotechnické služby Policie ČR a po dohodě s ústřední a krajskou koordinací, rozhodl velitel zásahu, že se v únoru 2015 začne s vyskladňováním veškeré munice a zbraní, včetně chemických látek ze skladů v areálu. Poslední kamion pak odjel 23. prosince 2015. Munici z areálu odvezlo celkem 547 plných nákladních vozidel. V červnu roku 2016 byly započaty záchranné a likvidační práce a s tím spojené ohledání místa prvního epicentra exploze, skladu č. 16, které trvalo rok.

„V červenci 2017 jsme zahájili ohledání druhého místa výbuchu, skladu č. 12. Ohledání druhého epicentra bylo mnohem náročnější vzhledem k charakteru exploze a množství nevybuchlé munice, ukončili jsme ho v září letošního roku,“ doplnila Javorková. V souvislosti s ohledáním druhého místa výbuchu byla s ohledem na bezpečnost občanů uzavírána komunikace mezi Haluzicemi a Lipovou, silnice se trvale otevřela 27. září 2020, k tomuto datu ukončil velitel zásahu v areálu záchranné práce. Likvidační práce byly ukončeny 13. října 2020 a tím byl po šesti letech ukončen celý zásah.  

„Na začátku, v říjnu 2014, jsme pracovali na ploše cca 10 km², tento prostor se postupně zmenšoval a pozemky se postupně vracely zpět vlastníkům. Celý areál prošel během šesti let opakovaným plošným pyrotechnickým sběrem a vytipované lokality hloubkovým pyrotechnickým průzkumem do hloubky 50 cm, což představuje cca sedm procent ze zasažené plochy. Na části prací se podílela i Armáda ČR,“ konstatovala Javorková.

Při ohledání prvního epicentra exploze pyrotechnici nalezli 4 345 kusů munice a 1,95 kg trhaviny, ohledání druhého epicentra výbuchu bylo náročnější. Bylo při něm nalezeno 8 916 kusů munice a 3,5 kg trhaviny. Při povrchovém sběru nalezli příslušníci složek integrovaného záchranného systému od července 2017 celkem 1 808 kusů munice. Na dočasné trhací jámě, která byla ve vrbětickém areálu vybudována, bylo celkem zničeno 400 kusů dělostřelecké munice a 4 598 iniciátorů (zapalovačů). Nalezenou munici, která byla schopná převozu, odváželi pyrotechnici do vojenského újezdu Libavá. V průběhu bezpečnostního opatření přepravovali munici více jak dvacetkrát. V Libavé bylo zlikvidováno 13 082 kusů munice, 2,45 kg trhavin a 46 kg malorážového střeliva. Jedná se o munici nalezenou v obou epicentrech explozí a při plošném pyrotechnickém sběru. Celkově pyrotechnici zničili více než 18 tisíc kusů munice. Pyrotechnická služba odpracovala za šest let v areálu 12 243 pracovních směn o průměrné délce 12-14 hodin.

Pozitivní informací je, že v průběhu celého zásahu nedošlo k úmrtí ani vážnému zranění nikoho ze zúčastněných osob ani občanů. Po skončení zásahu bude lokalita v okolí vrbětického areálu denně posílena policejní hlídkou.   

Trestní řízení, které vede Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, stále pokračuje.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x