Zlín chystá na září deratizaci hlodavců

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Zlin)
ZLÍN – Deratizaci hlodavců chystá na září zlínský magistrát. Zaměří se na hubení potkanů, občané se mohou sami aktivně zapojit a informovat pracovníky provádějící firmy o místech výskytu hlodavců, řekl serveru Zlin.cz mluvčí Zlína Tomáš Melzer.

Deratizace se uskuteční od 7. do 25. září na území města i jeho příměstských částí. Provede ji firma Deratex. „Nástrahou budou jednorázové antikoagulanty, které budou kladeny jak do kanalizační sítě, tak na vybraná krmná místa, nebo do vybraných objektů. Tato chemická aplikace je v současné době nejspolehlivější a nejrozšířenější způsob hubení hlodavců,“ uvedl Melzer.

Lidé mohou firmě nahlásit místa výskytu hlodavců. „Telefonní čísla jsou 605 952 716 nebo 732 754 501, popřípadě se mohou obrátit přímo na odbor životního prostředí a zemědělství magistrátu na telefon 577 630 925 nebo na mobil 778 400 310,“ vyjmenoval Melzer.

Ochranná deratizace se podle něj provádí především za účelem ochrany lidského zdraví, protože potkani jsou přenašeči původců řady nebezpečných onemocnění přenosných i na člověka. „Počet těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti a k těm nejvýznamnějším z nich patří například mor, leptospirózy a salmonelózy. Dalším důvodem provádění deratizace je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují na potravinách, objektech, kanalizaci, komunikacích, kabelových rozvodech a podobně,“ řekl Melzer.

V širším povědomí lidí je podle něj ochrana před hlodavci vnímána pouze jako jejich hubení. „Nutno ji však chápat jako celý systém opatření směřujících k jejich regulaci a udržení populace na co nejnižší úrovni. S tím je spojeno i monitorování případných míst, kde by mohlo dojít k výskytu hlodavců kvůli pohozeným zbytkům potravin, nepořádku a podobně,“ objasnil Melzer.

Nástrahy se proto kladou na předem vytipovaná místa. „Pro zajištění co nejvyššího efektu je třeba provádět deratizaci pravidelně a zároveň uplatňovat preventivní opatření, která však předpokládají určité vědomosti obyvatelstva. Smyslem těchto preventivních opatření je, co nejvíce ztížit životní podmínky hlodavců, zamezit jim zbytečný přístup k potravě, přístup do objektů, obydlí, znesnadnit jim hnízdění,“ vyjmenoval mluvčí.

Veškerá tato opatření zahrnují podle města správné zacházení s odpady včetně likvidace černých skládek. „V neposlední řadě je to vyvarování se zbytečného skladování nepoužívaného materiálu všude tam, kde by mohlo být vytvořeno prostředí pro hnízdění hlodavců. Dále je třeba chránit základy budov před pronikáním hlodavců, zabetonovat vchody do nor, opravit poškozené zdivo, případně oplechovat dolní části dveří hospodářských objektů, opravit kanalizační poklopy, pročistit kanalizaci, ničit porosty plevelů kolem budov a obydlí,“ uvedl Melzer.

Potkan dospívá po třech měsících života, samice je březí pouze tři týdny a vrhá třikrát až sedmkrát do roka pět až 15 mláďat. „Jeden pár potkanů může mít teoreticky až 800 potomků za rok,“ upozornil Melzer.

Sponzorem článku je společnost Deratizace Praha, která nabízí tyto služby:

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x