Zlíňané v roce 2021 vytřídili 1586 kg baterií

Foto: ecobat.cz
ZLÍN – 1586 kilogramů. Přesně takové množství použitých baterií odevzdali Zlíňané v roce 2021 a tím přispěli k lepšímu životnímu prostředí.

Díky zodpovědnému přístupu občanů a aktivní účasti v systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění Ministerstva životního prostředí zajišťuje kolektivní systém ECOBAT, Zlíňané přispěli k lepšímu životnímu prostředí a pomohli splnit sběrové kvóty Evropské unie.

Ve sběrných dvorech bylo v minulém roce odevzdáno celkem 1586 kg použitých baterií, ze kterých bylo recyklací získáno 1174 kg kovonosných druhotných surovin.

Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví,“ konstatoval náměstek primátora pro oblast životního prostředí Bedřich Landsfeld.

Proto se každá zpětně odevzdaná baterie počítá. Jejich sběrem, tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje.

Použité baterie je možné odevzdat ve sběrných dvorech, vhodit do červených kontejnerů nebo do speciálních nádob v obchodech.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x