Zlínská radnice pokračuje v revitalizaci městské zeleně. Pokácené stromy nahrazují nové

Foto: Město Zlín
ZLÍN – Zlínská radnice navzdory zhoršujícímu se klimatu nadále investuje do revitalizace zeleně na veřejných plochách v krajském městě. Jen za loňský rok nechal Odbor městské zeleně vysázet celkem 227 alejových stromů.

Zlínské investice do revitalizace městské zeleně představují každoročně nezanedbatelnou částku. Magistrát jen na ošetření dospělých stromů nebo péči o výsadby uvolnil loni bezmála tři miliony korun. Společně s výsadbou je ale nutné i kácení, proti kterému má veřejnost často výhrady.

„Stromy, které ohrožují bezpečnost obyvatel, a musí proto k zemi, nahrazují ve většině případů nové. Odbor městské zeleně přitom realizuje vlastní projekty a reaguje na podněty lidí, kteří si rychle postupující klimatické změny uvědomují a požadují výsadby nových stromů do městského prostředí,“ ujišťuje náměstek primátora Michal Čížek.

Loni se na území města vysázelo celkem 227 alejových stromů. Ve Zlíně zapustilo kořeny celkem patnáct druhů „listnáčů“. Jedná se o ambroně, buky, dříny, duby, habry, jasany, javory, jerlíny, jilmy, jírovce, lípy, olše, platany, okrasné třešně a vrby. Z jehličnanů ve městě nově rostou borovice, jedle, jedlovce, modříny a smrky. Keře pak zastupují ibišky, muchovníky a šeříky.

„Výsadba stromů je však jen počátek naší péče o veřejnou zeleň. Další práce našeho odboru spočívá v zajištění zálivky stromů až do minimálně tří let věku každého jedince,“ upozorňuje vedoucí odboru zeleně Ivo Divoký. „Dále následuje výchovný řez koruny stromů, který realizuje výhradně náš odbor v intervalu tří let. Výchovný řez probíhá u každého stromu od deseti až patnácti let jeho stáří. Následně každý jedinec přechází do systému pravidelných kontrol a ošetření vzrostlých stromů,“ dodal Divoký.

Odbor městské zeleně, který loni oslavil 30 let od založení, vysadil v rámci oslav svého jubilea v ulici Sokolská 47 muchovníků. Jedná se o bíle kvetoucí dřeviny s malou korunou, jejichž plody budou sloužit jako potrava pro ptactvo a které přispějí k estetickému zkrášlení ulice.

K pravidelné každoroční práci patří výsadba keřů v městských parcích a poblíž bytových stromů. Vysazují se zde například brsleny, dřišťály, jalovce, muchovníky, růže, šeříky nebo tavolníky. V minulém roce se vysadilo celkem 700 keřů.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x