Zlínští vysokoškoláci bodovali v Národní ceně za studentský design

Foto: UTB
ZLÍN - Prestižní ocenění Národní cena za studentský design 2020 zná své vítěze. Výborně se umístili studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Z vyhlášení si odnesli hned sedm cen, serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí UTB Petra Svěráková.

Soutěž se letos konala už potřicáté a přihlásili se do ní mladí a nadějní designeři ze všech typů škol.

V soutěži Excelentní studentský design zvítězila Silvia Klúčovská, která vytvořila webové stránky Znakověda. Nabízejí slovník českého znakového jazyka, výuku prstové abecedy a znaků. „Tento jazyk mě docela okouzlil. Ze začátku jsem se zabývala pouze zápisem, vývojem a gramatikou. Postupným zkoumáním jsem si uvědomila, že chci pracovat na výukových materiálech a pokusit se je vylepšit a aplikovat právě v digitálním světě, kde mají velmi malé zastoupení,“ doplnila Silvia Klúčovská.

Stránky mají být podle Silvie určené nejen studentům pedagogiky, ale také běžným zájemcům z řad veřejnosti i samotným lidem, kteří mají sluchové postižení. „Ačkoliv webů, internetů a mobilů máme kolem sebe příliš, výukové materiály pro znakový jazyk jsou projektem, který má ohromný potenciál zlepšit život nejen neslyšícím, ale i těm, kteří s nimi denně komunikují – rodinám, kamarádům, sociálním a úředním pracovníkům,“ dodala Silvia.

Ve stejné kategorii obdržela ocenění také Kristýna Londinová za sérii plakátů a animace na aktuální dění Graphitical 2020. „Projekt kriticky interpretuje aktuální témata a události z politické, společenské a etické oblasti nejen v České republice po dobu jednoho roku. Tyto rezonující události jsou vizuálně zachycovány v podobě informačního toku, pod jehož nátlakem se denně ocitáme. Série několika animovaných plakátů prezentuje autorský přístup ke sdělovacím možnostem grafického designu a komentuje aktuální dění často s vtipem a nadsázkou. Projekt je koncipován pro dlouhodobou reflexi dění ve společnosti,“ řekla Kristýna Londinová.

V soutěži Dobrý studentský design zvítězili Martin Egrt a Milan Quang Nguyen za Zlin Design Week 2019 Revoluce. Vizuální identita 5. ročníku Zlin Design Weeku, je typograficky založena na nápisu REVOLUCE. Ten se skládá ze tří fixních části. „Zbytek se dá deformovat na jakoukoliv výšku, což má připomínat dnes čím dál více využívaná, variabilní písma – revoluci v typografii. Nápis se vždy přizpůsobuje formátu, na kterém je. Tím, že je mezera v písmenu L hodně výrazná, hlavně při vzrůstající výšce nápisu, rozhodli jsme se z ní udělat přednost a využít ji. Jedním z využití je, že skrze ni můžou procházet různé objekty – jako symbol toho, že v revoluci boříme omezení,“ vysvětlil Milan Quang Nguyen.

„Vnímám potřebu informovat uchazeče o studium na uměleckých školách o tom, že existuje obor digitální design. V teoretické části definuji zaměření našeho ateliéru a hledám jeho silné a slabé stránky. V praktické části jsem navrhl reklamní kampaň, která si klade za cíl zvednout počet uchazečů o studium v horizontu dvou let. Tato kampaň obsahuje návrh tiskoviny, která pomůže při prezentaci ateliéru na veletrzích a podklady pro on-line propagaci, zahrnující propagační videa a příspěvky na sociální sítě ateliéru,“ konstatoval Adam Komůrka za Vizuální komunikace ateliéru Digitální design Digitál 2020.

Martina Kubalová s Explainer video Pock it don´t drop it! a Jaroslav Dlask za UX/UI zpravodajské aplikace iRozhlas vytvořili video, které je součástí kampaně a zaměřuje se na problémy spojené s cigaretovými nedopalky. Posláním videa je informovat o dopadech, které bezhlavé odhazování nedopalků v přírodě může způsobit. „Námět videa pochází z portugalského Fara, kde jsem byla na studijním pobytu. Hlavním nosným prvkem videa je vizuální stránka. Mluvený komentář chybí. Důvodem je možnost využití videa v různých zemích a kontextech bez potřeby jazykové mutace,“ popsala Martina Kubalová.

Mezinárodní soutěž Národní cena za studentský design je určena univerzitám, vysokým školám, vyšším odborným školám, středním odborným školám a odborným učilištím se studiem designu, uměleckých řemesel, architektury, výtvarného umění a příbuzných oborů v Česku i v zahraničí. Letos se soutěžilo v kategorii vizuální komunikace. Účast v soutěži byla i letos početná. Do letošního ročníku se přihlásilo na 142 autorů a dva kolektivy se 135 pracemi z deseti univerzit a vysokých škol a desítky vyšších odborných škol a středních odborných škol. Nominovaných prací bylo nakonec 72. Vyhlášení se letos uskutečnilo vůbec poprvé on-line.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x