Zlínští zastupitelé schválili rozpočet, bude schodkový

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
ZLÍN - Na svém posledním letošním zasedání 10. prosince schválili Zastupitelé města Zlína rozpočet na rok 2021. Z 38 přítomných zastupitelů pro schodkový rozpočet hlasovalo 25 z nich, proti byl jeden zastupitel, dalších 10 se hlasování zdrželo a dva zastupitelé nehlasovali vůbec, server Zlin.cz o tom informovala za zlínskou radnici Irena Orságová.

Navrhované příjmy v příštím roce jsou ve výši 1 622 562 tisíc korun, výdaje pak ve výši 1 627 762 tisíc korun. Rozdíl mezi vyššími výdaji než příjmy ve výši 5 200 tisíc korun, tedy schodek rozpočtu, bude v příštím roce kryt zapojením nevyčerpaných prostředků minulých let.

„Sestavování rozpočtu na rok 2021 je obecně letos náročnější. Nepříznivé ekonomické dopady pandemie způsobily letošní reálný propad příjmů města o 50-60 milionů korun. S vědomím, že pokles příjmů může ještě v dalších měsících pokračovat, jsme navrhovali rozpočet města na příští rok velmi obezřetně s principem předběžné opatrnosti, uvedl náměstek primátora města Zlína pro ekonomickou oblast Bedřich Landsfeld.

Ze schváleného rozpočtu města na rok 2021 vyplývá, že celkové zdroje města pro investice dosahují výše 176 618 tisíc korun. Zlín počítá s investicemi do oblasti dopravy ve výši 30 000 tisíc korun, na vzdělávání a školské služby (předškolní a základní vzdělávání) má v rozpočtu částku 28 549 tisíc korun a do oblasti bydlení, služeb a územního rozvoje chce investovat finanční prostředky ve výši 5 500 tisíc korun. Zbývající volné finanční prostředky na investice budou uvolněny začátkem roku.

Vzhledem k poklesu příjmů města i s ohledem na stále probíhající jednání vlády ohledně daňového balíčku, který velkou měrou zasáhne do rozpočtů obcí propadem daňových příjmů, uzavře město Zlín smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací na provoz a činnost a smlouvy o poskytnutí příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím prozatím jen na první pololetí roku 2021. Stejnou zkušenost má město již roku 2011, kdy se aplikoval stejný model.

„Z důvodu předběžné opatrnosti jsme navrhli schválit uzavření smluv o přímých dotacích a příspěvcích, organizacím napojeným na městský rozpočet prozatím pouze do konce června, a to ve výši maximálně 45 procent a dále čerpání výdajů účelových fondů do výše maximálně 80 procent. Toto opatření se v souvislosti s pandemií netýká sociálního fondu. O poskytnutí zbývající výše bude rozhodovat rada města v prvních měsících roku 2021 na základě vývoje ekonomiky a daňových příjmů,“ vysvětlil Bedřich Landsfeld.

Nejvyšším provozním příspěvkem organizacím zřizovaným městem bude částka 54 880 tisíc korun pro Městské divadlo Zlín. Zoo Zlín dostane 27 379 tisíc korun, Filharmonie Bohuslava Martinů 28 921 tisíc korun, STEZA 25 500 tiséc korun. Z ostatních organizací město Zlín podpoří například Krajskou knihovnu Františka Bartoše příspěvkem na činnost a na nákup knih v celkové výši 7 635 tisíc korun.

„V reakci na stávající ekonomickou situaci jsme vedení všech zřízených organizací a obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Zlína vyzvali k maximální hospodárnosti a úsilí o vytvoření úspor v provozní oblasti. Počítáme, že v prvním čtvrtletí příštího roku s jednotlivými společnostmi projednáme možné úspory a jak by se projevily na službách pro občany. Na základě toho stanovíme finální výši úspor,“ sdělil primátor Zlína Jiří Korec.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x